הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

​​אודות​

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מופקדת על דיון ואישור תוכניות תכנון ובנייה בנתניה, בהתאם לסמכויות המוקנות לוועדה מקומית בחוקי התכנון. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות בשטח העיר נתניה. יש לציין כי במבנה מערכת התכנון והבנייה בישראל ועדה מקומית הינה הדרג הנמוך ביותר והחלטותיה לגבי תוכניות נרחבות ומשמעותיות עוברות לאישור הוועדה המחוזית.​יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  ​הודעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה​

  אוגדן הנחיות מרחביות כלל עירוניות

  נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר עדכון מספר 2 להנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי נתניה, כאמור בהחלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה בישיבתה מספר 40 מיום 22.11.2016, כמפורט להלן:​

  נת/הנ/00 - מדריך התמצאות ותוכן עניינים, עדכון מס' 2

  נת/הנ/01- הנחיות לבנייה בתת הקרקע, עדכון מס' 1

  נת/הנ/02 - הנחיות לפיתוח המגרש, עדכון מס' 2

  נת/הנ/31 - בנייה חדשה למגורים, צמודי קרקע עדכון מס' 1

  נת/הנ/32 - בנייה חדשה למגורים, בניין נמוך עדכון מס' 2

  נת/הנ/33 - בנייה חדשה למגורים, בניין גבוה עדכון מס' 2 

  נת/הנ/34 - בנייה חדשה למגורים, רבי קומות ומגדלים עדכון מס' 2

  נת/הנ/40 - אכסון מלונאי לסוגיו (מאי 2016)

  נת/הנ/50 - תעשייה, תעסוקה ומסחר, עדכון מס' 1

  נת/הנ/10 - הנחיות רוחביות: בנייה נלווית, גורמים מאשרים, עדכון מס' 1

  נת/הנ/11 - התראות (מאי 2016)

  נת/הנ/14 - הנחיות לעבודות הריסה (מאי 2016​)

  מק/1/38/7/400, סעיף 77 וסעיף 78 (17/09/2014)

  פרסום מיום 22.4.2016

  מסמכי מדיניות

  מדיניות בנייה בחצי חלקה​

  מד/3/547, מדיניות לתוספת יחידות דיור

  ​​נת/1/700/א, מדיניות לתוספת יחידות דיור

  קביעת מדיניות לאישור תוכניות וביצוע בשלבים

  מדיניות כלל עירונית לקביעת הנחיות לדירות תמורה

  מדיניות חניה חתומה

  מדיניות קרן חניה​

  תכנית תמל 1010, עין התכלת, נתניה​

  מתחם 542 א

  תשריט המתחם

  חלוקה למתחמי תכנון

  מתחמים

  ​מתחם 1

  מתחם 2

  מתחם 3

  מתחם 4

  מתחם 5

  מתחם 6

  מתחם 7

  מתחם 8, מחולק למתחמי משנה

  מתחם 9

  מתחם 10

  מתחם 11א

  מתחם 11ב

  מתחם 12

  מתחם 13

  מתחם 14

  מתחם 15

  מתחם 16

  מתחם 17

  מתחם 18א

  מתחם 18ב

  מתחם 19

  מתחם 20

  פרוטוקול הוועדה המחוזית​