חומרים מסוכנים

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil28092017.PDF2017דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, אתר "ביי אנד דרייב" - בכתובת המלאכה 4, נתניה, אוקטובר 2017​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1265soil28092017.PDF27/09/2017 21:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil13082017.pdf2017דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, הרצל 50, אוגוסט 2017​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1264soil13082017.pdf31/07/2017 21:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil02042017.pdf2017דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, מתחם זייפר, אפריל 2017​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1266soil02042017.pdf31/03/2017 21:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil06122015.pdf2015דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, המסגר 3, דצמבר 2015​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1273soil06122015.pdf30/11/2015 22:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil07092015.pdf2015דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, המלאכה 11, אוקטובר 2015​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1272soil07092015.pdf30/09/2015 21:00:00
string;#אירועי חומרים מסוכניםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Hazardous2015.pdf2015דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​דוח נתוני אירועי חומרים מסוכנים לשנת 2015 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1361Hazardous2015.pdf17/01/2015 22:00:00
string;#אירועי חומרים מסוכניםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Hazardous2014.pdf2014דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח נתוני אירועי חומרים מסוכנים לשנת 2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1442Hazardous2014.pdf11/12/2014 22:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil21122014.pdf2014דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, מפעל צינומטל, דצמבר 2014​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1271soil21122014.pdf30/11/2014 22:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil23062014A.pdf2014דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, בכתובת- יד חרוצים 9, נתניה, בתאריך יוני 2014​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1274soil23062014A.pdf31/05/2014 21:00:00
string;#דוח ניטור מי תהום תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/soil26052014.pdf2014דוחותזיהום קרקע / חומרים מסוכנים ​​דוח ניטור מי תהום תקופתי​, אולם תצוגה "מוטוספורט" - אזור תעשייה נתניה, יוני 2014​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419;L0|#0d41c6fd9-dc8e-4c41-853b-6f4812fa2419|חופש המידע:זיהום קרקע/חומרים מסוכנים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1287soil26052014.pdf31/05/2014 21:00:00