רקע וחוק

אודות החוק

​חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. 

חוק חופש המידע מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

סוג המידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב​.

הגשת בקשה לקבלת מידע

על פי החוק על מנת לקבל מידע יש להגיש את הבקשה בכתב לממונה חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.

החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.​

אגרות

להלן רשימת האגרות הנוגעות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

 • אגרת הגשת הבקשה- 20 ש"ח  
 • אגרת הפקת המידע- 0.2 ש"ח לדף ו-2.49 ש"ח לתקליטור
 • אגרת הטיפול בבקשה - 30 ש"ח (החל מהשעה הרביעית) 
 • סכום הבסיס לקבלת התחייבות- 149 ש"ח​

פטור מתשלום אגרה

​להלן רשימת המקרים בהם ינתן פטור מתשלום אגרה אחת או יותר:

 • מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 • אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 • פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)​

הממונה על חוק חופש המידע 

​מנהל/ת היחידה לפניות הציבור בעיריית נתניה הוא/היא גם הממונה על חוק חופש המידע. ​

את תשלום האגרה לצורך קבלת מידע ניתן לבצע באמצעות משלוח המחאה או באמצעות שובר תשלום בדואר, אשר יכול להישלח על ידי הממונה בעקבות בקשה. 

לטופס בקשה לקבלת מידע באופן מקוון  - הקליקו כאן​​​​​

לעיון בתקנות חופש המידע שנת 2009​ - הקליקו כאן​

לעיון​ בתקנות חופש המידע שנת 1999​ - הקליקו כאן

לעיון בנוסח חוק חופש המידע 1998​ - הקליקו כאן​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 הממונה על חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

הממונה על חוק חופש המידע

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   

   

  תשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעתשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעhttps://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?siteid=1&rashut=274000&category=1&ruProduct=16242912&showAll=1