מכרזי כח אדם חיצוניים

מ​ועמד יקר

אנו שמחים על התעניינותך בהגשת מועמדות לתפקיד בעיריית נתניה
הינך מוזמן להגיש מועמדות לתפקיד בדרך הבאה 

אם הינך עובד קבוע בעיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)
אם אינך עובד של עיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א חיצוניים
לאחר שלחצת על הקוביה תקבל את רשימת המכרזים שמפורסמים לרגע זה. 
במידה וברשימה יש מכרז המעניין אותך אתה מוזמן ללחוץ על הגשת מועמדות בצד שמאל של השורה של המכרז.
לחיצה זו תביא אותך לעמוד בו ניתן בצד ימין ללחוץ על המכרז עצמו ולקרוא אותו. עליך לקרוא את המכרז היטב ובעיקר לשים לב אם אתה עומד בדרישות הסף של המכרז(אין טעם להגיש מועמדות אם אינך עומד בכל דרישות הסף של המכרז) ולמסמכים אותם עליך יהיה בהמשך הדרך לצרף למכרז.
בדר"כ תצטרך לצרף קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה ובחלק מהמכרזים אישור העסקה ממעסיקים קודמים או נוכחיים המביאים לידי ביטוי את הניסיון המיקצועי והניהולי שלך כפי שמבוקש במכרז.

אישור העסקה צריך שירשם בו כדלקמן :
שם ותעודת זהות
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה או שהינך עובד עד היום
שיעור משרה
תפקיד כולל הסבר קצר על התפקיד
ניסיון בניהול עובדים במידה וזה נדרש במכרז.

לאחר שהכנת את כל המסמכים הנדרשים עליך ללחוץ בצד שמאל על הגשת מועמדות והמערכת תוביל אותך במילוי הפרטים וצרוף המסמכים הנכונים בזמן הנכון.
במידה ומשהו אינו ברור אתה מוזמן להתקשר לניר קומרוב ס/מנהל אגף במשאבי אנוש טל 052-3213745 
הגשת המועמדות היא דרך מערכת המכרזים בלבד ולא תתקבל שום הגשה אחרת (ידנית , מייל או פקס)

לאחר הגשת המועמדות עליך לעקוב אחרי המייל אותו נתת בעת הגשת המועמדות

במידה וחסר איזשהו מסמך או עלי לזמן אותך לועדת מכרזים לעובדים או כל התקשרות אחרת

ההתקשרות תעשה באמצעות מייל זה​

 

 

https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/242222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m52EyQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd584242222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/242222.pdfpdf24/22application/pdf מכרזיםמודעה עירונית מס' 24/22 הארכה מ"מ בודק/ת תוכניות מנהל הנדסה38-4216/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/402222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m5Xz6Qw1bM8Nמנהל כספיםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd586402222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/402222.pdfpdf40/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 40/22 הארכת מועד הגשה חשב שכר במחלקת שכר באגף גזברות6-816/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/106222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4me9GAQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd587106222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/106222.pdfpdf106/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 106/22 הארכת מועד הגשה ס/מנהל מחלקת נגישות באגף תאום תכנון ותשתית במינהל הנדסה39-4116/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1202222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mV7plQw1bM8Nאגף שירות וחדשנות לתושבמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd5881202222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1202222.pdfpdf120/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 120/22 למשרת רכז/ת מידע דיגיטלי באגף שירות וחדשנות לתושב37-3916/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/105222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mV05wQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd589105222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/105222.pdfpdf105/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 105/22 הארכת מועד הגשה למשרה של מנהל/ת תחום תכנון במינהלת התחדשות עירונית )פיזי( במינהל הנדסהחוזה אישי16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/292222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVbwyQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd590292222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/292222.pdfpdf29/22application/pdf מכרזיםמודעה מס' 29/22 למשרה של מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול במכורים ושיקום האסיר16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/282222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mn7dpQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd593282222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/282222.pdfpdf28/22application/pdf מכרזיםמודעה מס' 28/22 למשרה של מ"מ עובד סוציאלי ביחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ומשפחתו במינהל רווחה והשירותים החברתיים16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/75222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mnD1PQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd59475222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/75222.pdfpdf75/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 75/22 למשרה של עובד/ת סוציאלית לטיפול במשפחה במינהל הרווחה והשירותים החברתיים16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/74222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mnd8AQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd59574222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/74222.pdfpdf74/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 74/22 למשרת עו"ס במסגרת תוכנית נושמים חיילים במינהל הרווחה והשירותים החברתיים16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/118232.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVxOEQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd596118232.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/118232.pdfpdf118/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני 118/22 למשרת עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות ובאסירים משוחררים ביחידה לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר במינהל הרווחה16/10/2022 21:00:00True

​​יש לשים לב להבהרות ו/או שינויים במכרזים המתפרסמים באמצעות אתר עיריית נתניה.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לניר קומרוב ס/מנהל אגף במשאבי אנוש טל 052-3213745 

 אחראי מכרזי כח אדם

אחראי מכרזי כח אדם

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

אחראי מכרזי כח אדם

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}