מכרזי כח אדם חיצוניים

מ​ועמד יקר

אנו שמחים על התעניינותך בהגשת מועמדות לתפקיד בעיריית נתניה
הינך מוזמן להגיש מועמדות לתפקיד בדרך הבאה 

אם הינך עובד קבוע בעיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)
אם אינך עובד של עיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א חיצוניים
לאחר שלחצת על הקוביה תקבל את רשימת המכרזים שמפורסמים לרגע זה. 
במידה וברשימה יש מכרז המעניין אותך אתה מוזמן ללחוץ על הגשת מועמדות בצד שמאל של השורה של המכרז.
לחיצה זו תביא אותך לעמוד בו ניתן בצד ימין ללחוץ על המכרז עצמו ולקרוא אותו. עליך לקרוא את המכרז היטב ובעיקר לשים לב אם אתה עומד בדרישות הסף של המכרז(אין טעם להגיש מועמדות אם אינך עומד בכל דרישות הסף של המכרז) ולמסמכים אותם עליך יהיה בהמשך הדרך לצרף למכרז.
בדר"כ תצטרך לצרף קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה ובחלק מהמכרזים אישור העסקה ממעסיקים קודמים או נוכחיים המביאים לידי ביטוי את הניסיון המיקצועי והניהולי שלך כפי שמבוקש במכרז.

אישור העסקה צריך שירשם בו כדלקמן :
שם ותעודת זהות
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה או שהינך עובד עד היום
שיעור משרה
תפקיד כולל הסבר קצר על התפקיד
ניסיון בניהול עובדים במידה וזה נדרש במכרז.

לאחר שהכנת את כל המסמכים הנדרשים עליך ללחוץ בצד שמאל על הגשת מועמדות והמערכת תוביל אותך במילוי הפרטים וצרוף המסמכים הנכונים בזמן הנכון.
במידה ומשהו אינו ברור אתה מוזמן להתקשר לניר קומרוב ס/מנהל אגף במשאבי אנוש טל 052-3213745 
הגשת המועמדות היא דרך מערכת המכרזים בלבד ולא תתקבל שום הגשה אחרת (ידנית , מייל או פקס)

לאחר הגשת המועמדות תקבל אישר הגשת מועמדות למייל האישי, שעדכנת במערכת. לאותו מייל יישלחו גם הודעות בהמשך, אנא עקוב אחריהן​

במידה וחסר איזשהו מסמך או עלי לזמן אותך לועדת מכרזים לעובדים או כל התקשרות אחרת

ההתקשרות תעשה באמצעות מייל זה​

 

 

https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101923.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W496OnllQw1bM8מנהל חינוךמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd768101923.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101923.pdfpdf1019/23application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 1019/23 ס/מנהל אגף לגיל הרך ומנהל מחלקת מרכזים לגיל הרך41-4305/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101823.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W492o0GPQw1bM8מנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd769101823.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101823.pdfpdf1018/23application/pdf מכרזיםבודק/ת בקשות להיתר בניה באגף רישוי ופיקוחהסכם קיבוצי09/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/201123.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W49pOXyVQw1bM8מנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd770201123.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/201123.pdfpdf2011/23application/pdf מכרזיםעובד/ת סוציאלי קהילתי בשיקום שכונותהסכם קיבוצי09/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/102023.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W49pa2mpQw1bM8מנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd771102023.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/102023.pdfpdf1020/23application/pdf מכרזיםמדריך להפעלת מרכז טיפולי לנערים וצעירים בסיכון ומצוקה (מט"ל)דירוג חברה ונוער09/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/102123.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W49pjN8PQw1bM8מנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd772102123.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/102123.pdfpdf1021/23application/pdf מכרזיםרכז/ת התנדבות במרכז המשלים למשפחה במחלקה לאדם עם מוגבלות ומשפחתוהסכם קיבוצי09/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1009.23.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4q5dOVVQw1bM8מנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd7571009.23.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1009.23.pdfpdf1009/23application/pdf מכרזיםמנהל/ת יחידת חברה וקהילה במינהלת התחדשות עירוניתחוזה בכירים12/02/2023 21:55:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/53.22.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4oXjerbLw1bM8מנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd77553.22.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/53.22.pdfpdf53/22application/pdf מכרזיםמודעה מס' 53/22 מ''מ מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 - הארכה ותיקון - מודעהחוזה אישי16/02/2023 21:55:00True

​​יש לשים לב להבהרות ו/או שינויים במכרזים המתפרסמים באמצעות אתר עיריית נתניה.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לניר קומרוב ס/מנהל אגף במשאבי אנוש טל 052-3213745 

 אחראי מכרזי כח אדם

אחראי מכרזי כח אדם

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

אחראי מכרזי כח אדם

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}