הוועדה לקידום מעמד הילד

 אודות

​הוועדה לקידום מעמד הילד מופקדת על דיון וגיבוש המלצות בכל הנוגע לקידום רווחתם וזכויותיהם של ילדים ובני נוער בנתניה. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

איתור ואפיון צרכים וקשיים אצל ילדי ובני נוער בנתניה, גיוס ושילוב גורמים עירוניים וגופים ציבוריים לדיון וניסוח דרכי פעולה ותוכניות רלוונטיות. בהקשר זה יש לציין כי הוועדה אינה מחזיקה בסמכות לקבלת החלטות לפעולה, אלא משמשת כגוף ממליץ בלבד. 

​הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד: 

חברי מועצה, בעלי תפקידים במערכת החינוך העירונית, נציגי ארגוני מורים, נציג משטרת ישראל, נציג מועצות התלמידים, נציג תנועות הנוער ונציגי ציבור (5 חברי מועצה ו-16 בעלי תפקידים בעיריית נתניה​ ונציגי ציבור).​​

1 .מר מוטי רצאבי – חבר מועצה, יו"ר 

2 .מר עקיבא יצחקי – משנה לראה"ע 

3 .מר יוסי ביטון – חבר מועצה 

4 .גב' ליאורה לוי – סגנית ראה"ע 

5 .מר שגיא אבודרהם –מנהל אגף לגיל הרך 

6 .גב' לימור איצקוביץ – סגנית ראש מינהל רווחה

 7 .גב' איילת שוצמן זינגר – מנהלת בית ספר "איתמר"

8 .נציג ארגון המורים העל יסודיים

9 .נציג ארגון מורי אגודת ישראל – בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים בארגון, בפסקה זו, “מוסד חינוך” – מוסד חינוך חובה כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949. 

10 .נציג הסתדרות המורים 

11 .יושב ראש מועצת התלמידים העירונית 

12 .מר שי בר און - יושב ראש ועד ההורים העירוני 

13 .מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר 

14 .נציג תנועות הנוער בעיר 

15 .הרב אלון טוב – נציג ציבור 

16 .גב' שרה שמואל – נציגת ציבור 

17 .גב' עופרה אלגריסי – נציגת ציבור 

​18 .גב' שמחה שמואל – נציגת ציבור

יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

חברי הוועדה

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ועדת חינוך והוועדה לקידום מעמד הילדhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/education22022015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת חינוך ​פרוטוקול ישיבה משותפת לוועדת חינוך ולוועדה לקידום מעמד הילד, בתאריך 22.2.2015 GP0|#e5734288-99ce-47ed-a645-2fac53a898e4;L0|#0e5734288-99ce-47ed-a645-2fac53a898e4|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת חינוך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#408741d8-19ff-4f36-bf9d-d9a26808f3d2;L0|#0408741d8-19ff-4f36-bf9d-d9a26808f3d2|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדה לקידום מעמד הילד521education22022015.pdf21/02/2015 22:00:00