ועדת השלושה

 אודות

​ועדת השלושה מורכבת מ-3 נציגים: גזבר/ית העירייה, מנכ"ל/ית העירייה והיועץ המשפט/ית לעירייה. ​​

חברי הוועדה

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#פרוטוקול ועדת שלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/sherutei3423342.docx2022פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​ שירותי ניהול ופיקוח - מאסטר [ניקיון / שמירה] GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2602sherutei3423342.docx06/07/2022 21:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree2206.pdf2022פרוטוקולים והחלטותועדת השלושההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידיםGP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2592thethree2206.pdf29/06/2022 21:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree300622.doc2022פרוטוקולים והחלטותועדת השלושההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחמכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים ​ (גרסה נגישה) GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2593thethree300622.doc29/06/2022 21:00:00
string;#החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה פרוטוקול ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree290721.docx2021פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​רצ"ב סיכום נוהל הצעות מחיר למתן השירותים ובחינת ההצעות של החברות הזוכות. ​ GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2208thethree290721.docx28/07/2021 21:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree070721.pdf2021פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2601thethree070721.pdf06/07/2021 21:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree01022021.pdf2021פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​נוהל​ הצעת מחיר ​למתן שירותי איסוף​ ופינוי אשפה, מס' 11/2020 GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2143thethree01022021.pdf31/01/2021 22:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree2020.pdf2020פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​​​​החלטה על התקשרות עם חברת מעוף במכרז כח אדם זמני מס' 8/2020 GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2144thethree2020.pdf30/11/2020 22:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree29102019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​​​החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במרכז ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' 25/2019 GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2142thethree29102019.pdf28/10/2019 22:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree12082019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​החלטה על התקשרות לשירותי הסעים,​ מס' 9/2019 GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2138thethree12082019.pdf11/08/2019 21:00:00
string;#ועדת השלושהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/thethree2019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת השלושה ​החלטה על התקשרות לשירותי הסעים, מס' 9/2019 GP0|#d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88;L0|#0d8d438bf-e97d-4ad7-a995-ad8800680f88|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת השלושה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2139thethree2019.pdf31/07/2019 21:00:00