ועדת ערר

אודו​ת

על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), ה' תשל"ו -1976 (להלן: "החוק") מי שמחוייב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.

השגה ניתן להגיש על פי חוק במקרים הבאים:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום
 • נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו
 • הוא אינו מחזיק כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים התשנ"ג-1992 או שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס
 • מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה

הגשת ערר

מחזיק שהשגתו נדחתה על-ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית נתניה ב-5 העתקים , בתוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה​.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

   

   

  string;#ועדת ערר - פסק דיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal0206.pdf2022דוחותועדת ערר לענייני ארנונה ​פסק דין אספרנס בן דוד GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2556appeal0206.pdf01/06/2022 21:00:00
  string;#ועדת ערר - המכון לחקר הנדל"ןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal14112019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​פרוטוקול דיון ועדת ערר, המכון לחקר הנדל"ן, בתאריך 14.11.2019 GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd774appeal14112019.pdf13/11/2019 22:00:00
  string;#ועדת ערר - אשדוד סחר עץhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal23102019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​ פרוטוקול דיון ועדת ערר, אשדוד סחר עץ, בתאריך 23.10.2019 ​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd788appeal23102019.pdf22/10/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - תמיר טאובר נכסיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal23102019A.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​ פרוטוקול דיון ועדת ערר, תמיר טאובר נכסים, בתאריך 23.10.2019 ​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd793appeal23102019A.pdf22/10/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - בנק הפועליםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​פרוטוקול דיון ועדת ערר, בנק הפועלים, בתאריך 22.5.2019​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd746appeal22052019.pdf21/05/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - בנק הפועליםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019A.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​פרוטוקול דיון ועדת ערר, בנק הפועלים, בתאריך 22.5.2019​​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd747appeal22052019A.pdf21/05/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - ברטו חג'אג'https://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019B.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה פרוטוקול דיון ועדת ערר, ברטו חג'אג', בתאריך 22.5.2019​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd748appeal22052019B.pdf21/05/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - ברילhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019C.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​​פרוטוקול דיון ועדת ערר, בריל, בתאריך 22.5.2019​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd749appeal22052019C.pdf21/05/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - ג'אמפארקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019D.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​פרוטוקול דיון ועדת ערר, ג'אמפארק, בתאריך 22.5.2019​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd750appeal22052019D.pdf21/05/2019 21:00:00
  string;#ועדת ערר - התאחדות לספורט המוטורי בישראלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/appeal22052019E.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת ערר לענייני ארנונה ​פרוטוקול דיון ועדת ערר, התאחדות לספורט המוטורי בישראל, בתאריך 22.5.2019​ GP0|#5ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c;L0|#05ce9ed82-4bb3-4758-8d0e-4dac1b5f484c|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ערר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd751appeal22052019E.pdf21/05/2019 21:00:00