מאגרי מידע

​כחלק ממדיניות הנגשה ושקיפות מידע לציבור אנו בעיריית נתניה מפרסמים את רשימת מאגרי המידע הנמצאים ברשות העירייה בנושאים שונים, לשימושכם.


מספר המאגר הרשום​​

שם המאגר

שם מנהל המאגר

319223עוליםחיה שניידר
980035020בית המשפט לעניינים מקומייםחיה שניידר
990032958נתוני ארנונה, רישוי עסקים, אגרות, הטלים ותשלומים נוספיםשגיא רוכל
990033190מידע תכנוני הנדסיאלוירה גולדשטיין בן יוסף
990033208מטופלי הרווחה והשירותים החברתייםרותי גור
990033628נתוני הנהלת חשבונות, ספקים ותקציבשגיא רוכל
990054164תלמידיםאתי דהן
990054170מרשם האוכלוסיןירון ריבו [מחזיק]
990054194דוחות פיקוח, חניה ותווי דייראלון אהרון
991010948צילומים ממצלמות אבטחה ובקרהאלון אהרון
991010962משאבי אנוש, נוכחות ושכרחיה שניידר
991010978שירות פסיכולוגי חינוכי (מאגר נפרד ממטופלי רווחה)אתי דהן
991010985תושבים, פניות הציבור ומוקד עירוניאלון אופיר
700067743פיתוח עסקיליזי אורון
מעודכן 22.12.2022


​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}