מועצת העיר ה-15

 אודות

​ישיבתה האחרונה של מועצת העיר ה-15 נערכה בתאריך 10.10.2018.
חברי מועצת העיר ה-15: 

אברבוך אלכסנדר, עופר אורנשטיין, דמיטרי בולט, דניאל בשארי, יוסי דורון, אליהו דלל, שושנה זילברברג, שירי חגואל-סידון, חגי חדד, יניב טסה, רפאל ימין, עקיבא יצחקי, שלמה ישי, יונתן כהן, אביטל לאופר, ענת אזולאי לביא, משה לוי, משה לחובר, דניאל מהרט, נפתלי בחטיאר, מרים פיירברג-איכר, זאב חיים פרידריך, גושו צ'אלאצ'או, בוריס צירולניק, הרצל קרן, שמואל שמחה, ​יעקב סימון שר.​

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 121https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil10102018B.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 10.10.2018 כולל נספחים ​ GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd562citycouncil10102018B.pdf09/10/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 120https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil18072018D.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 18.7.2018 כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd580citycouncil18072018D.pdf17/07/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 119https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil18072018B.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 18.7.2018 כולל נספחים ​ GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd576citycouncil18072018B.pdf17/07/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 116https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil06062018.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 6.6.2018, כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd559citycouncil06062018.pdf05/06/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 117https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil06062018A.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 6.6.2018, כולל נספחים ​ GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd560citycouncil06062018A.pdf05/06/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 118https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil06062018B.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 6.6.2018 כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd561citycouncil06062018B.pdf05/06/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 115https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil06062018C.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 6.6.2018, כולל נספחים ​ GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd575citycouncil06062018C.pdf05/06/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 112https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil09052018.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 9.5.2018, כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd570citycouncil09052018.pdf08/05/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 113https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil09052018A.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 9.5.2018, כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd571citycouncil09052018A.pdf08/05/2018 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-15, ישיבה מס. 114https://www.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil09052018B.pdf2018פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-15 ​ פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה15, בתאריך 9.5.2018, כולל נספחים GP0|#1b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83;L0|#01b41b173-6bf3-424e-b000-ea8446531a83|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd572citycouncil09052018B.pdf08/05/2018 21:00:00