פיתוח מבני חינוך והיסעים

עיריית נתניה מפעילה מערך הסעות לתלמידים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

מוקד הסעות דיגיטלי של עיריית נתניה לשירותכם​

משפחות יקרות, אגף היסעים במינהל החינוך פועל לרווחת התלמידים בכל עת, הן בזמן מלחמה והן בזמן רגיעה.
אנו עושים הכל לייעול השירות ולמתן מענה איכותי ומהיר. 
לפיכך, פתחנו לשירותכם מוקד וואטסאפ ​דיגיטלי בו תוכלו להעלות בזמן אמת שאלות ובקשות. 
אנו כאן לשירותכם​


​הורים יקרים !לקראת שנה"ל הקרבה עלינו לטובה, אנו מבקשים לחדד מספר דגשים והנחיות בנושא הסעת תלמידים, ביטחון ובטיחות בהסעה. אנא הקדישו בבקשה מספר רגעים לקריאה יחד עם ילדכם:


 1. הזכאות לה​סעה נקבעת בהתאם להנחיות משרד החינוך, אשר משתנות מעת לעת. עליכם לברר מול צוות משרד ההיסעים את זכאות ילדכם להסעה.
  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הקריטריונים המזכים בהסעה בלקויות הקלות הם:
  *ילדי גן(גילאי 3) ועד כיתה ד' כולל – מרחק הליכה של לפחות 2,000 מ' מבית התלמיד למוסד הלימודים.
  *ילדים מכיתה ה' ומעלה – מרחק הליכה של 3,000 מ' מבית התלמיד למוסד הלימודים.
  -באפשרותנו לספק כרטיסיות לתחבורה ציבורית במקום הסעה מאורגנת.

 2. ההסעה בבקרים ובתום יום הלימודים הינה אך ורק מכתובתו הרשמית של הילד, כפי שהיא מופיעה ברישום משרד הפנים. אין העירייה או מי מטעמה מחויבים בהסעה אל או מ יעד שונה.

 3. רק נוסעים הרשומים בנסיעה וכפי שהתקבלו מראש ממשרד ההיסעים בעירייה, רשאים לנסוע בהסעה ורק הם מבוטחים. אי לכך, לא תותר הסעה של גורמים נוספים ברכב ההסעה.

 4. בהתאם להנחיית משרד החינוך, נדרשת עבור כל ילד השגחת מבוגר(+18) בעת ההמתנה להסעת הבוקר וכן בירידה מרכב ההסעה בתום יום הלימודים.

 5. ילדים עד גיל 8 (כולל) מחויבים בכיסא בטיחות/בוסטר בהתאם לגובה ומשקל הילד. באחריותכם לספק את הכיסא ולוודא עם צוות ההסעה שהוא חוזר יחד עם הילד הביתה סוף כל יום לימודים.

 6. הנכם מתבקשים להמתין להסעה בשעה ובנקודת האיסוף והפיזור שנקבעו עם הצוות מראש.

 7. יש לעמוד כ-2 צעדים משפת המדרכה או הכביש ולהמתין לרכב ההסעות. רק כאשר הרכב עוצר לחלוטין, ילדכם רשאי לעלות אליו בזהירות.

 8. על מנת שלא ניגרר לאיחורים, אנו ממתינים עד 2 דקות לילדים שמתעכבים. נבקשכם מאוד להקפיד על הזמנים.

 9. יש להקפיד על חגירת חגורות בטיחות במהלך כל זמן הנסיעה. בשום אופן אין לקום מהמושב עד לעצירה מוחלטת של הרכב בנקודת ההורדה של הילד.

 10. אלימות מכל סוג שהיא(מילולית או פיזית) איננה מקובלת ועלולה להביא להשעיית ילדכם מההסעה. אנא הקפידו על דרך ארץ וכבוד הדדי בין המוסעים וצוות ההסעה.

 11. שינוי בכתובת המגורים של התלמיד – חובה עליכם לעדכן כתובת חדשה בתעודת זהות(משרד הפנים) וברישומי הרשות. אנא הודיעו בבקשה מבעוד מועד למחלקת היסעים, בכתב ובצירוף תעודת זהות  וספח מעודכן ואישור תשלום ארנונה, על כתובתכם החדשה.

  אנו קשובים לכם ונשמח לסייע ככל הניתן בבקשות ודרישות ככל שיעלו.
  דרך צלחה ושנת לימודים פוריה, מהנה ובטוחה!!
  בברכה,
  עידו ברנר
  מנהל מחלקת היסעים

​הסעות לתלמידי נתניה


עיריית נתניה מפעילה מערך הסעות לתלמידים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם. ההסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.
ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית בלבד של מוסדות החינוך.

הסעות בחינוך הרגיל:

שמות התלמידים הזכאים להסעות מועברים למחלקת ההיסעים עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך השונות לצורך תכנון מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת תיאומים והנחיות, נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.
לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ- 10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הנה של התלמיד והוריו.
תלמידי החינוך הרגיל, מוסעים על פי תחנות אזוריות ולא מכתובת מגוריהם. 

הסעות בחינוך המיוחד:

הזכאות להסעות ולליווי בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת אפיון וזכאות ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. הודעה על הזכאות נמסרת להורים ולמחלקת ההיסעים בעירייה.
מחלקת ההיסעים משבצת תלמידים בהסעות עפ"י קריטריוני משרד החינוך ומתכננת בהתאם מסלולים מול חברות ההסעות שנבחרו. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי המחלקה אשר יצור קשר עם הורי התלמיד בטרם פתיחת שנת הלימודים.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברות ההסעות, מלווי ההסעות ומחלקת ההיסעים.
לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ-10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, חלה חובה על ההורים לדאוג שבעלייה לרכב ההסעה ובירידה ממנו בפיזור יהיה נוכח אדם מעל גיל 18. במידה והתלמיד מסוגל ללכת לבד לביתו, על ההורים למלא הצהרה (ראה בטפסים) המאומתת ע"י עו"ד ולהגישה למחלקת ההיסעים.

כרטיס רב-קו:

כרטיס רב-קו הוא כרטיס נסיעה בקווי האוטובוס העירוניים בלבד. הכרטיס מאפשר נסיעה למסגרת החינוכית ובחזרה למקום המגורים. הכרטיס ניתן לתלמידות ולתלמידים בסטטוס נוער בלבד העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך:
תלמידי כיתות ז' עד יב' המתגוררים במרחק 3 ק"מ ומעלה מהמסגרת החינוכית.
שימו לב:
תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם אינם זכאים לכרטיס רב-קו.
הזכאות אינה נקבעת רק על פי מרחק ההליכה ממקום המגורים למסגרת החינוכית, אלא גם על פי מספר ימי הלימוד וקיומן של הסעות למסגרת החינוכית.
באחריות המסגרת החינוכית להעביר לידיעת ההורים והתלמידים את נתוני המרחק לקביעת זכאותו של התלמיד לקבלת רב-קו.
תהליך טעינת הכרטיס 
עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך, ובדיקת הזכאים להסעה, יועברו שמות התלמידים הזכאים למחלקת ההיסעים. ההטענה לכרטיס הרב קו הינה דיגיטלית בלבד מידי חודש, למעט חודשים יולי ואוגוסט. 

ועדת חריגים

תלמידים עם בעיות רפואיות משמעותיות או עם קושי כלכלי ניכר, אשר אינם זכאים לכרטיסיית נסיעות רב-קו יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות יועצת בית הספר.  


יש לצרף לבקשה:
אישורים רפואיים רלוונטיים.
תלמידים המטופלים ברווחה - חוות דעת של עובד/ת סוציאלי המתייחסת למצבם הסוציו-אקונומי והנחיצות בהשתתפות הרשות בעלות ההסעה.

לפניות ניתן לפנות בטופס הרצ"ב 

 

 

אישור ילדי פנימייה - תשפ''דאישור ילדי פנימייה - תשפ''דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/ISUR23T.pdf
אישור שהייה ללא מבוגר - תשפ''דאישור שהייה ללא מבוגר - תשפ''דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/ISHUR.pdf
בקשת הסעה לצהרון לשנת הלימודים – תשפ"דבקשת הסעה לצהרון לשנת הלימודים – תשפ"דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/bakhas23.pdf
מכתב להורים תשפ"דמכתב להורים תשפ"דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/letter23m.pdf
מערך ההיסעים לשירותכם תשפ"ד 2023מערך ההיסעים לשירותכם תשפ"ד 2023מיטב המאמצים נעשו על מנת להבטיח את בטיחותם ואת נוחותם של התלמידים תוך דאגה לפרטיותם וצורכיהם המיוחדים. נבקש את סובלנות ציבור המוסעים בימים הראשונים לפתיחת שנת הלימודים עד להתייצבות מערך ההיסעים כולו. בכל בעיה ניתן לפנות בטופס הבא https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/forms.aspx?formID=151

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  ספר טלפונים

  Loading...
  טוען נתונים. אנא המתן...
  {{bc.name}} {{bc.name}} >