ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

 אודות

​הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מופקדת על הובלת הפעילות להתמודדות עם תופעת צריכת סמים מסוכנים בקרב תושבי נתניה. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

תכנון וייזום פעילויות חינוכיות למניעת השימוש בסמים מסוכנים, פעולות לטיפול ושיקום נגמלים, תיאום הפעולות בתחום מול הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול וגופים רלוונטיים נוספים, גיבוש תוכנית פעולה מקיפה והגשתה לאישור מועצת העיר. 

​הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים: 

חברי מועצה, בעלי תפקידים רלוונטיים בעיריית נתניה, נציג מערכת החינוך העירונית,  נציג הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ונציגי ציבור (3 חברי מועצה, ו-6​ נציגי גופים רלוונטיים)​.​​

1 .מר ים מאיר קרן – חבר מועצה, יו"ר 

2 .גב' טלי מולנר – חברת מועצה.​

עו"ד משה לוי – חבר מועצה 

4 .גב' עדי דבי פוליטי – מנהלת היחידה לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר 

5 .מר איתן בר לב – מנהל אגף קידום נוער וביקור סדיר

6 .מר חגי קראקו - מנהל בית ספר טשרנחובסקי 

7 .נציג הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול שימנה מנהל הרשות 

8 .מר חמי תמיר – נציג ציבור 

9 .מר שלו אלגאלי – נציג ציבור

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/antidrugs22072015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדה למיגור אלימות וסמים מסוכנים ​פרוטוקו​ל ישיבת הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, בתאריך 27.7.2015 GP0|#dc57a436-9987-4144-8efc-a311fbd0f800;L0|#0dc57a436-9987-4144-8efc-a311fbd0f800|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd510antidrugs22072015.pdf26/07/2015 21:00:00