מינהל הנדסה

מידע מפורט אודות כלל השירותים העירוניים בתחום ההנדסה בעיריית נתניה: תכניות מתאר, רישוי בנייה, תכנון תשתיות ועוד

אודות

​מינהל ההנדסה בעיריית נתניה מורכב מחמישה אגפים: אגף תכנון ועיצוב עיר, אגף רישוי ופיקוח על הבנייה, אגף תב"ע (תוכנית בניין עיר) והשבחה, אגף תיאום ותכנון תשתיות ואגף מבני ציבור. 

המינהל עוסק במספר תחומים בהם: 

 • תכנון עיר- תכניות מפורטות נקודתיות, תכניות נושאיות ותכנית מתאר לעיר
 • רישוי בנייה- החל ממסירת מידע לצורך תכנון דרך הנחייה וליווי התכנון, ועד לטיפול בהיתרי בנייה ואישורים לגמר בנייה
 • אכיפה- אכיפת חוקי הבנייה ואישורים לטאבו.

מינהל הנדסה מאגד בתוכו התמחות בתחומים מקצועיים מגוונים, בהם: הנדסת בניין, אדריכלות ותכנון ערים, הנדסת תשתיות, תכנון גנים ונוף, איכות סביבה, חוק ומשפט ומחשוב. 

עבודת המינהל היא אחת ממקורות ההכנסה החשובים ביותר של העירייה בעיקר מהובלת תכניות הפיתוח של העיר, המאפשרות גביה של היטלי פיתוח והשבחה, הכנסות ממשרדי ממשלה ומחויבות ציבורית. ​


.

נתניה 2035 - מחזון למציאות

תכנית המתאר לנתניה נת 2035 התכנית, הינה פרי יוזמתה וחזונה של ראש העיר, מרים פיירברג- איכר והיא מניחה את העקרונות והמגמות לתהליכי התכנון של העיר בעשורים הבאים. התוכנית כוללת כ -16 מסמכי מדיניות, אשר היוו את הבסיס להכנת תכנית המתאר, שהכנתה ארכה כ- 7 השנים, בשיתוף ובתיאום מלא עם משרדי הממשלה ומוסדות התכנון. חזון התכנית הינו חיזוק מעמדה של נתניה כעיר נופש, המציעה איכות חיים לצד שמירה על איכות הסביבה, תוך הובלה בתחום החברתי, החינוכי, התרבותי והכלכלי. במסגרת תכנית המתאר, תגדל אוכלוסיית העיר המונה כיום כ- 240 אלף תושבים לכ- 350 אלף תושבים, כאשר מספר יחידות הדיור, העומד כיום על כ- 70 אלף יח"ד יגדל על פי התכנית לכ - 110 אלף יח"ד. זאת עם הגדלה של כמעט פי שניים באחוזי הבנייה. גם בתחום התעסוקה יירשם גידול משמעותי, עם הכפלת שטחי התעסוקה, המונים כיום כ- 3 מיליון מ"ר לפי תכניות מאושרות לכ- 6 מיליון מ"ר תעסוקה לשנת 2045, ובשלב ביניים (2035) מעל ל-4 מיליון מ"ר. בנוסף, מעניקה התכנית הנחיות ברורות בנושא עיצוב עירוני וכן מגדילה את השטחים המיועדים למוסדות ציבור לכ- 2,800 דונם. כמו כן מוגדר אופן פריסתם של 7,000 חדרי המלון תוך הרחבת החופים, יצירת אטרקציות לאורכם המתאימות לעיר נתניה, שהינה הריביירה הישראלית. עוד מציעה התכנית, להגדיל את השטחים הפתוחים בעיר ביותר מ-500 דונם, לרווחת הציבור, זאת מעבר לשטחים הפתוחים בהם התברכה העיר, הכוללים גם 4 שמורות טבע.

 חדשות ועדכונים

​​חדשות ועדכונים

מדיניות בנייה לאורך החוף 

בתאריך 22.02.2021 אושרה במליאת הוועדה המקומית מדיניות בנייה לאורך החופים.

מדיניות זו הוצגה לראשונה במליאת הוועדה בתאריך 04.01.2021, ובה הוחלט לפרסם את המדיניות להערות והארות התושבים. לאחר קבלת ההערות, המדיניות תוקנה והובהרה לפי הצורך, והוצגה בשנית למליאת הוועדה המקומית, וכאמור, אושרה בתאריך 22.02.2021.

בתאריך 21.04.2021 הוצגה המדיניות בפני הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף), שבירכה על הכנת המדיניות.

המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן.

המדיניות קובעת כללים לבחינת כל בנייה המוצעת לאורך החופים, הן עבור תכניות מפורטות (תב"עות) והן עבור היתרי בנייה. כללים אלו הינם לב המדיניות, וישמשו לבחינת כל פרויקט מוצע לפי קריטריונים אחידים, כגון: השימושים המתאפשרים, התחדשות עירונית, הוראות בינוי עקרוניות, והטמעת תועלות ציבוריות.​

בהמשך, המדיניות מחלקת את רצועת החוף של נתניה ל-17 מתחמים בהתאם לתכנית המתאר נת/2035 העומדת לפני הפקדה. עבור כל מתחם נערך מיפוי הכולל את היחס לתכניות מאושרות, וסומנו אזורים המהווים פוטנציאל להתערבות עתידית לפי קריטריונים שנקבעו במסגרת כללי הבסיס. לכל מתחם נכתבו הנחיות תכנון פרטניות, המהוות שכבת הנחיות נוספת.

בראייה הכוללת, מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף היפה של העיר נתניה.​

​======================================
הנחיה לקראת כניסת מכוני בקרה לחובה

הנחיה לקראת כניסת מכוני בקרה לחובה

======================================
דבר הסמכת הוועדה

היום חתם שר הפנים על ההחלטה להסמיך את הועדה המקומית נתניה, כוועדה עצמאית מיוחדת לתקופה המרבית של 5 שנים. הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה.

"הבקרה העלתה כי הוועדה המקומית נתניה הינה ועדה מקצועית, שלנגד עינה עומד תפקידה הציבורי. ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה. הצוות המקצועי של הועדה פועל בהתאם לחוק ולתקנות ומונחה משיקולים מקצועיים. התרשמנו מהיקף ומגווח התהליכים אותם מוביל הצוות. יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות".

כך גם הומלץ על הארכת ההסמכה ע"י הועדה המחוזית, ועדת הערר, משרד המשפטים, והיועץ המשפטי לממשלה.

יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

קישור לדבר הסמכת הוועדה​פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 מידע כללי

​מידע כללי

פעילות מנהל ההנדסה והוועדה המקומית נתניה

בהמשך להנחיות משרד הבריאות ובהתאמה לדרישות ממונה הבטיחות של העיריה, מנהל ההנדסה חוזר באופן הדרגתי לפעילות שוטפת. להלן סדרי העבודה וקבלת קהל במנהל ההנדסה:


מנהל הנדסה ממשיך לתת שרות לתושבים, אדריכלים עורכי בקשות ויזמים באמצעים דיגיטליים, רישוי זמין, זום, מייל ומענה טלפוני שוטף.


להלן לינק לפרטי הקשר לאגפים השונים במנהל ההנדסה


ככל ואין מענה באגף הרלוונטי, ניתן לפנות לטלפון של לשכת מהנדס העיר.


יחד עם זאת, החל מיום א' ה- 25.4.21, מבקשי שרות שלא יכולים לקבל מענה דיגיטלי / טלפוני, יוכלו להגיע פיזית, בתיאום מראש בלבד, בימי שני בשעות 12:00- 16:00. קבלת קהל פיזית תהיה בתב"ע, היטלי השבחה, רישוי, מידע, פיקוח, חניה.

פגישות וישיבות עבודה ימשיכו להתקיים בזום. במקרים מיוחדים ובתיאום בלבד, תותר כניסת עד 2 אורחים חיצוניים.

תנאי לכניסה לבניין העיריה הוא הצגת דרכון ירוק, תעודת מחלים או בדיקה כל 72 שעות.


בכבוד רב,

אדר' ארז טל

​מהנדס העיר וראש מנהל הנדסה

​ ==============================
הודעה חשובה לציבור תושבי נתניה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון התחילה בביצוע פרויקט הגנה על מצוק החופי .

הפרויקט יתבצע בין חופי סירונית וארגמן.

חל איסור מוחלט להתקרב לכביש הגישה לחוף ארגמן באמצעות כלי תחבורה או רגלית, בנוסף חל איסור להתקרב למערום האבנים ולשטח העבודות בקרבה לחוף סירונית.

​הציבור מתבקש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות.

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   טפסים שימושיים

   

   

  בירור חבות היטל השבחהבירור חבות היטל השבחהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering2.pdfבקשה לבירור חבות בהיטל השבחה
  דוח הצהרה על שינוייםדוח הצהרה על שינוייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering101.docxהצהרה ו/או פירוט על שינויים
  הזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותהזמנה לאסיפת דיירים לבחירת נציגותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/invitingneighbors.docxהזמנה לישיבה לבחינת אפשרות קידום הליך התחדשות עירונית בבניין ובחירת נציגות
  הסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתהסכם יעוץ משפטי הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/legaladviceurbanrenewal.docxהסכם למתן שירותים משפטיים, בין בעלי הזכויות לבין משרד עו"ד
  הסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויהסכם להתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/executionproject.docxמסמך המכיל בתוכו , הצהרות , חוקים והיתרים בנושא פינוי בינוי
  התחייבות נווה בניין 1התחייבות נווה בניין 1https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering3.docxהתחייבות של בעלי נכס
  פניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויפניה לקבלת הצעות מיזם לפרויקט פינוי בינויhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/projectproposals.docxטופס פנייה, שמטרתו היא תיאור הפרוייקט, הכרת זהות היזם, כשירות היזם, התחייבות היזם, הצעת היזם ואישור איתנות כלכלית של היזם
  תצהיר פטור לפי סעיף 19-ג-1 לתוספת השלישיתתצהיר פטור לפי סעיף 19-ג-1 לתוספת השלישיתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering1.docxהצהרה של בעלי נכס

   כתבות בנושא הנדסה

   

   

  עבודות בעיר לתאריכים 27.11-1.12.2022<img alt="" src="/PublishingImages/articles/דוברות/7908.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2267.aspxעבודות בעיר לתאריכים 27.11-1.12.202224/11/2022 09:43:00תצוגת תאריךתמונת פריט
  קו 613 - עדכון<img alt="" src="/PublishingImages/articles/הנדסה/32.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/tziburit22112022.aspxקו 613 - עדכוןבהמשך לפניות תושבים נעשתה פניה ודרישה למשרד התחבורה להוספת תדירות לקו 613 ב"ב - נתניה, של חברת מטרופולין בשעות הבוקר 22/11/2022 12:08:00תצוגת תאריךתמונת פריט
  פרויקט הנתיבים המהירים: עדכון חסימות ליליות בכביש החוף<img alt="" src="/PublishingImages/articles/תחבורה/380.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2194.aspxפרויקט הנתיבים המהירים: עדכון חסימות ליליות בכביש החוףחברת נתיבי איילון מתקדמת בביצוע פרויקט הנתיבים המהירים - 120 ק״מ של נתיבים מהירים מתקדמים לתחבורה ציבורית ונסיעות שיתופיות, שיתווספו לדרך הקיימת (כביש 20, כביש 2 וכביש 5)20/11/2022 22:06:00תצוגת תאריךתמונת פריט
  העיר מתחדשת-תוכנית התחדשות עירונית בכצנלסון<img alt="" src="/PublishingImages/articles/הנדסה/פרויקט%20כצנלסון.%20קרדיט%20-%20מילבאואר%20אדריכלים.%20הדמיות%20-%20סטודיו%20קסם%20הדמיות.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2289.aspxהעיר מתחדשת-תוכנית התחדשות עירונית בכצנלסוןאושרה להפקדה תוכנית התחדשות עירונית בכצנלסון, ועדת המשנה לתכנון ובניה אישרה להפקדה תב"ע (תוכנית בניין עיר) לפרויקט פינוי בינוי ברח' כצנלסון שבקרית נורדאו. הפרויקט ישתרע על פני כ – 6 דונם ובמסגרתו צפויים להיהרס 6 בנייני מגורים בני עשרות שנים הכוללים 96 יחידות דיור ובמקומם ייבנו 2 בניינים בני 384 יחידות דיור לצד שטחי מסחר ומבני ציבור.16/11/2022 09:51:00תצוגת תאריךתמונת פריט
  כביש 561 אושר לביצוע<img alt="" src="/PublishingImages/articles/הנדסה/כביש%20561%20סיכום.PNG" style="BORDER:0px solid;" />https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2268.aspxכביש 561 אושר לביצועכביש 561 יוצא לדרך! מדובר בכביש רוחב אזורי, תלת מסלולי, כולל הפרדה מפלסית בגשר כפר נטר, שאמור לחבר את כביש (4), צומת הדסים-קדימה, דרך יער אילנות, עד כביש 2, קריית השרון-כפר נטר ולחבר את תושבי יישובי השרון, לכביש החוף ואת תושבי נתניה לכביש 4.31/10/2022 08:41:00תצוגת תאריךתמונת פריט