ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 אודות

​הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור מופקדת על ייזום ותכנון פעילות הנצחה לזכרם של תושבי נתניה אשר נרצחו בפעילות טרור. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

ניהול דיאלוג מול משפחות נפגעי טרור וארגוני הנצחה וזיכרון וקבלת הצעות ובקשות לפעולות הנצחה לזכרם של חללים תושבי נתניה, ​גיבוש תוכניות פעולה להנצחת זכר נרצחי הטרור והעברת התוכניות לאישור מועצת העיר. 

​הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור: 

חברי מועצה, נציגי משפחות נפגעי הטרור ונציגי ציבור (2​ חברי מועצה ו-6 נציגי ציבור)​.​

1 .מר מוטי רצאבי – ​יו"ר 

2 .גב' ציפי קפל - חברת מועצה  

3.גב' רחל פרידמן - נציגת המשפחות 

4.גב' שושי דלויה - נציגת המשפחות 

5 .מר איתי חממי - נציג המשפחות

6 .מר שלמה כהן - נציג ציבור 

7 .גב' לירון יחזקאל - נציגת ציבור

8 .ד"ר אמנון אפשטיין - נציג ציבור

חברי הוועדה

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ועדה להנצחת זכר נרצחי הטרורhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/TerorVictims22112015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת נפגעי טרור ​פרוטוקו​ל ישיבת הוועדה להנצחת זכר נרצחי הטרור, בתאריך 22.11.2015 GP0|#ce2b2f6a-397f-4b64-a02c-45d809b6564e;L0|#0ce2b2f6a-397f-4b64-a02c-45d809b6564e|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדה להנצחת זכר נרצחי טרור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd520TerorVictims22112015.pdf21/11/2015 22:00:00
string;#ועדה להנצחת זכר נרצחי הטרורhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/terrorVictims03022015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת נפגעי טרור ​פרוטוקול ישיבת הוועדה להנצחת זכר נרצחי הטרור, בתאריך 3.2.2015 GP0|#ce2b2f6a-397f-4b64-a02c-45d809b6564e;L0|#0ce2b2f6a-397f-4b64-a02c-45d809b6564e|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדה להנצחת זכר נרצחי טרור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd522terrorVictims03022015.pdf02/02/2015 22:00:00