רישוי עסקים, מכרזים ושילוט

הליך רישוי עסקים בעיריית נתניה

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במקרים הבאים: הקמת עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת ויציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת וביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח העסק, שינוי שם חברה אצל רשם החברות או מכירת הזכויות לחברה אחרת.

 

 

נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7939&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:46:00
נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7940&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:46:00
נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7941&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7942&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:51:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7913&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:46:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7914&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7915&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7916&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:48:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7917&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:50:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7918&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:50:00
עמדת מידע במשרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7925&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93עמדת מידע במשרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 13:02:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7926&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 13:01:00

 

 

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   שאלות ותשובות

   

   

  היתר מזורז ב'היתר מזורז ב'https://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/expeditedpermitb.aspx ​קבלת היתר מזורז ל 180- ימים מייד לאחר הגשת התצהיר ולאחר מכן קבלת רישיון.
  רישיון תקופתירישיון תקופתיhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Periodiclicense.aspx ​רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה/ 3 שנים/ 5 שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש, בתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 (התוספת הראשונה).
  כפל רישיוןכפל רישיוןhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Duplicatelicense.aspx כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכד'). הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
  רישיון לצמיתותרישיון לצמיתותhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Permanent-license.aspx ​רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.​
  תצהירתצהירhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/deposition.aspx קבלת רישיון עסק מייד לאחר הגשת התצהיר.
  היתר זמני, בעקבות הרפורמההיתר זמני, בעקבות הרפורמהhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Temporarypermit2.aspx אפשרות לתת היתר זמני לשנתיים בנסיבות מוצדקות. בשלב הראשון יינתן היתר זמני לתקופה של עד שנה. תקופה זו ניתנת להארכה בשנה נוספת אם רשות הרישוי מצאה נסיבות המצדיקות זאת.
  רישיון זמנירישיון זמניhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Temporarylicense.aspx ​רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס). תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
  הליך רישוי רגילהליך רישוי רגילhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Regularprocedure.aspx ​קבלת רישיון תקופתי בגמר תהליך הרישוי.