תכניות עבודה

רשימת מסמכי תוכניות העבודה השנתיות של עיריית נתניה, ניתן להוריד ולעיין במסמכים השונים

 אודות

בכל שנה עיריית נתניה מגבשת עם כלל הגורמים בעירייה תוכנית רחבה ומפורטת הכוללת מטרות, יעדים, מדדים ותקציב.

כל תוכנית כזו נבנית בהתאם להגדרה האסטרטגית של אותה שנה, האסטרטגיה כוללת את היעדים והמטרות אותם העירייה שואפת להשיג בשנה האמורה. המטרות תקבענה בהתאם לצרכים העולים מיחידות השונות בעירייה.

הצגת התוכנית הכללית לשנה הנוכחית בחלוקה ליחידות השונות עם היעדים והמטרות השנתיים:

לדוגמה: איכות חיים וסביבה, חינוך, תעסוקה, עסקים, תכנון ופיתוח, תחבורה, קהילה, שירות לתושב. 

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#דוחות סטטיסטיים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/stats082022.pptx2022דוחותדוחות סטטיסטיים​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה רבעון 2 2022 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2623stats082022.pptx09/08/2022 21:00:00
string;#פרויקטי דגלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/stat22flag.docx2022דוחותדוחות סטטיסטיים ​​עיריית נתניה פרוייקטי הדגל 2022 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2609stat22flag.docx17/07/2022 21:00:00
string;#תכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/workp2022.pdf2022ספריםספר תוכניות עבודה תוכנית עבודה שנתית לשנת 2022 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2605workp2022.pdf13/07/2022 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטיים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Stats010122.pptx2022דוחותדוחות סטטיסטיים ​ תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה רבעון 1 2022 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2625Stats010122.pptx14/03/2022 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf2021ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2021 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2118work2021.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf24/07/2021 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032020.pdf2020דוחותדוחות סטטיסטיים ​​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2020​​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1703statistics01032020.pdf29/02/2020 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2020.pdf2020ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכניות עבודה עירוני לשנת 2020 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c928work2020.pdf31/12/2019 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2019.pdf2019ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכנ​יות עבודה עירוני לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c925work2019.pdf24/07/2019 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pdf2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1259statistics01032019.pdf28/02/2019 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטיים - נשים בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pptx2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​דוחות סטטיסטיים- פרסום לרגל חודש האישה הבינלאומי שחל בחודש זה​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1704statistics01032019.pptx28/02/2019 22:00:00