תכניות עבודה

רשימת מסמכי תוכניות העבודה השנתיות של עיריית נתניה, ניתן להוריד ולעיין במסמכים השונים

 אודות

בכל שנה עיריית נתניה מגבשת עם כלל הגורמים בעירייה תוכנית רחבה ומפורטת הכוללת מטרות, יעדים, מדדים ותקציב.

כל תוכנית כזו נבנית בהתאם להגדרה האסטרטגית של אותה שנה, האסטרטגיה כוללת את היעדים והמטרות אותם העירייה שואפת להשיג בשנה האמורה. המטרות תקבענה בהתאם לצרכים העולים מיחידות השונות בעירייה.

הצגת התוכנית הכללית לשנה הנוכחית בחלוקה ליחידות השונות עם היעדים והמטרות השנתיים:

לדוגמה: איכות חיים וסביבה, חינוך, תעסוקה, עסקים, תכנון ופיתוח, תחבורה, קהילה, שירות לתושב. 

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf2021ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2021 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2118work2021.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf24/07/2021 21:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2020.pdf2020ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכניות עבודה עירוני לשנת 2020 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c928work2020.pdf31/12/2019 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2019.pdf2019ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכנ​יות עבודה עירוני לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c925work2019.pdf24/07/2019 21:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2018.pdf2018ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c935work2018.pdf31/12/2017 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2017.pdf2017ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2017 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c940work2017.pdf31/12/2016 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2016.pdf2016ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2016 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c933work2016.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2015.pdf2015ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2015 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c932work2015.pdf31/12/2014 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2014.pdf2014ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2014 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c936work2014.pdf31/12/2013 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2013.pdf2013ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכניות עבודה עירוני לשנת 2013 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c926work2013.pdf31/12/2012 22:00:00
string;#‏פסולת מושלכת ברביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/construction01112012.doc2012דוחותפסולת מושלכת ברבים ​סיכום דוחות על פי תקנות איכות הסביבה, לחודש נובמבר 2012 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b2647ea9-4e9e-43c3-87f0-639e178e915c;L0|#0b2647ea9-4e9e-43c3-87f0-639e178e915c|חופש המידע:פסולת מושלכת ברבים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1443construction01112012.doc31/10/2012 22:00:00