אנרגיה

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#אישור ביצוע סקר אנרגיהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/energy28052017.pdf2017דוחותאנרגיה ​אישור ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#01ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730;L0|#001ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730|חופש המידע:אנרגיה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1439energy28052017.pdf27/05/2017 21:00:00
string;#סקר אנרגיהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/energy112016.pdf2017דוחותאנרגיה ​סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#01ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730;L0|#001ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730|חופש המידע:אנרגיה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1438energy112016.pdf31/10/2016 22:00:00
string;#רקע וחוק - סקר אנרגיהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/energy21032010.doc2017דוחותאנרגיה ​סקר אנרגטי עבור עיריית נתניה GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#01ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730;L0|#001ca9d51-8e73-42d9-9c3b-39dc277ce730|חופש המידע:אנרגיה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1437energy21032010.doc20/03/2010 22:00:00