Open Data

הסבר מפורט אודות מאגרי המידע העירוני אותם מנגישה עיריית נתניה לציבור

אז מה זה open data או נתונים פתוחים?

זהו מאגר מידע  ונתונים מגוון ורחב הקשור בעיר נתניה, המידע ונתונים מתעדכנים באופן אוטומטי.

המאגרים יהיו פתוחים ונגישים לכולם! לציבור הרחב, ליזמים, אנשי היי-טק, מפתחים וחוקרים וכל מי שחפץ בו.

הנתונים אינם כפופים לחוק זכויות יוצרים וניתן לצפות ולהשתמש בהם ללא הגבלה, בקלות וביעילות.

משתמשי מאגר הנתונים יוכלו לפתח יישומים ומערכות המבוססות על המידע, לנתח ולעבד את הנתונים לצרכיהם. 

איך זה התחיל?

​הראשונה והמובילה בנושא זה היא עיריית ניו יורק, שהכריזה על כך שכל מידע בעירייה יהווה כ״פתוח תחילה״  ורק לאחר מכן בוחנת כל מידע לגופו כדי לוודא האם קיימת סיבה שלא לשחררו לציבור. 

בהמשך למגמות העולמיות הללו, פותחת עיריית נתניה את מגוון מאגרי המידע בתחומים שונים הנוגעים לעיר לצפייה ולשימוש הציבור הרחב. 

מטרותיו העיקריות של open data

  • הגברת שקיפות המידע של העירייה לתושבים ולבעלי עניין.

  • שליפת מידע עצמאית ללא תלות בגורם מהעירייה

  • שימוש במאגרי המידע כחלק מהרעיון לפיתוח חברתי-כלכלי מבוסס מידע (Data Driven Innovation), תוך חיזוק תרבות החדשנות בעיר ומשיכת גופי מחקר, פיתוח וכן גורמים עסקיים

- מה עומד מאחורי רעיון OPEN DATA?

הרעיון, תפקידו לקדם שקיפות מידע לציבור, לאפשר לייצר חדשנות מבוססת מידע. אנו מאמינים כי קיימת חשיבות גדולה לשקיפות  מלאה ליצירת אמון בין התושבים לעיר ובכך נוכל למצב ולהפוך יחד את נתניה לעיר מתקדמת, חדשנית וחכמה יותר. 

המאגר מכיל מידע מגוון בנושאים כמו: תחבורה, חינוך,ספורט, תכנון עיר, מרחב ציבורי, ביטחון, רווחה, דת ועוד רבים אחרים. המידע נלקח ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים שונים ועוד. 

- מאגרי המידע

          בואו גלו את מאגרי המידע הפתוחים עבורכם, היחשפו למגוון התחומים​