ועדת המשנה לתכנון ובנייה

 אודות

מועדי ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובנייה בשנת 2023

​​מספר סידורי
​מספר ועדה
​מועד הוועדה
​1
​60
יום ב', 16.1.2023, בשעה: 15:00
​2
61
​יום ב', 13.2.2023, בשעה: 15:00
​3
62
​יום ב', 20.3.2023, בשעה: 15:00
​4
​63
​יום ב', 17.4.2023, בשעה: 15:00
​5
​64
​יום ב', 15.5.2023, בשעה: 15:00
​6
65
​יום ב', 5.6.2023, בשעה: 15:00
​7
66
​יום ב', 26.6.2023, בשעה: 15:00
​8
​67
​יום ב', 17.7.2023, בשעה: 15:00
​9
​68
​יום ב', 7.8.2023, בשעה: 15:00
​10
69
​יום ב', 28.8.2023, בשעה: 15:00
​11
70
​יום ב', 18.9.2023, בשעה: 15:00
​12
71
​יום ב', 23.10.2023, בשעה: 15:00
​13
​72
​יום ב', 13.11.2023, בשעה: 15:00
14​
73
​יום ב', 4.12.2023, בשעה: 15:00
​15
74
​יום ב', 25.12.2023, בשעה: 15:00 מציג הדף