מועצת העיר ה-17

 אודות

​מועצת העיר הינה "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד השלטוני העליון של העיר נתניה. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם וכמובן גם על הסדר הציבורי. 

מועצת העיר הינה גוף פוליטי-דמוקרטי והרכבה נקבע​ בהתאם לתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ובפרט להישגי הרשימות שהתמודדו בבחירות אלו. פעילותה של מועצת העיר מוסדרת בחקיקה וזו מעניקה לה את הסמכות לחוקק חוקי עזר, לאשר או לדחות הצעות שמעלים חבריה להצבעה, לפקח, לבקר וליזום.

​לישיבת המועצה מתנקזות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ושם מתקבלות החלטות הנוגעות וקשורות בניהול העיר. מעל בימת המועצה יכולים הנבחרים להעלות נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. ​​חברי מועצת העיר ה-17

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 

 

string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 10https://www.netanya.muni.il/DocLib1/moaza1906.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (לא מן המניין) מתאריך 19.6.24 GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3169moaza1906.pdf17/07/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 9 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/moaza05069.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (מן המניין) מתאריך 5.6.24 GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3161moaza05069.pdf09/07/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 8 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/moaza05068.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17 ​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך​ 5.6.24 GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3160moaza05068.pdf07/07/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 7 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/moaza05067.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך​ 5.6.24 ​​ GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3159moaza05067.pdf04/07/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 6 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/moaza05066.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך​ 5.6.24GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3158moaza05066.pdf03/07/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 5-המשך https://www.netanya.muni.il/DocLib1/23052024p2.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17​המשך פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך 23.05.24​GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd314923052024p2.pdf24/06/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 5 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/220524P.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17 ​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך​ 22.5.24 ​ GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3148220524P.pdf23/06/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 4 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/15052024pp.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (מן המניין) מתאריך 15.5.24GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd313915052024pp.pdf17/06/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 3 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/150524p.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (שלא מן המניין) מתאריך 15.05.24​ GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3138150524p.pdf16/06/2024 21:00:00
string;#מועצת העיר ה-17, ישיבה מס' 2 https://www.netanya.muni.il/DocLib1/53510_2024_1.pdf2024פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-17פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-17 (מן המניין) מתאריך 17.04.24​GP0|#586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b;L0|#0586ec47f-a419-4ddd-98e3-6fa9227f2c2b|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-17;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd312753510_2024_1.pdf29/05/2024 21:00:00