רעש

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#מדידות רעש - בני רייך/טום לנטוסhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Noise28062017.pdf2017דוחותמטרדי רעש דוח מדידות רעש מאתר בנייה (גוש 9904 חלקה 45) בגן ילדים בכתובת- פינת הרחובות בני רייך וטום לנטוס, בתאריך 28.6.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0;L0|#06c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0|חופש המידע:מטרדי רעש;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1433Noise28062017.pdf27/06/2017 21:00:00
string;#מדידת רעש - ציון מוצרי בטוןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Noise21032016.pdf2016דוחותמטרדי רעש דוח מדידת רעש ממפעל בטון הממוקם בסמוך למרכז לחוסים מע"ש, נתניה, בתאריך 21.3.2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0;L0|#06c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0|חופש המידע:מטרדי רעש;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1434Noise21032016.pdf20/03/2016 22:00:00
string;#מדידת רעש - נווה איתמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Noise11042013.pdf2013דוחותמטרדי רעש ​דוח מדידות רעש רכבות לאחר הקמת הקיר האקוסטי, בשכונת נווה איתמר, נתניה, בתאריך 11.4.2013 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0;L0|#06c03b3d4-5937-429d-b237-4e9a5ef442c0|חופש המידע:מטרדי רעש;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1435Noise11042013.pdf10/04/2013 21:00:00