מכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)

מועמד יקר

אנו שמחים על התעניינותך בהגשת מועמדות לתפקיד בעיריית נתניה
הינך מוזמן להגיש מועמדות לתפקיד בדרך הבאה 

אם הינך עובד קבוע בעיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)
אם אינך עובד של עיריית נתניה הינך מוזמן ללחוץ על הקוביה מכרזי כ"א חיצוניים
לאחר שלחצת על הקוביה תקבל את רשימת המכרזים שמפורסמים לרגע זה. 
במידה וברשימה יש מכרז המעניין אותך אתה מוזמן ללחוץ על הגשת מועמדות בצד שמאל של השורה של המכרז.
לחיצה זו תביא אותך לעמוד בו ניתן בצד ימין ללחוץ על המכרז עצמו ולקרוא אותו. עליך לקרוא את המכרז היטב ובעיקר לשים לב אם אתה עומד בדרישות הסף של המכרז(אין טעם להגיש מועמדות אם אינך עומד בכל דרישות הסף של המכרז) ולמסמכים אותם עליך יהיה בהמשך הדרך לצרף למכרז.
בדר"כ תצטרך לצרף קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה ובחלק מהמכרזים אישור העסקה ממעסיקים קודמים או נוכחיים המביאים לידי ביטוי את הניסיון המיקצועי והניהולי שלך כפי שמבוקש במכרז.

אישור העסקה צריך שירשם בו כדלקמן :
שם ותעודת זהות
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה או שהינך עובד עד היום
שיעור משרה
תפקיד כולל הסבר קצר על התפקיד
ניסיון בניהול עובדים במידה וזה נדרש במכרז.

לאחר שהכנת את כל המסמכים הנדרשים עליך ללחוץ בצד שמאל על הגשת מועמדות והמערכת תוביל אותך במילוי הפרטים וצרוף המסמכים הנכונים בזמן הנכון.
במידה ומשהו אינו ברור אתה מוזמן להתקשר לניר קומרוב ס/מנהל אגף במשאבי אנוש טל 052-3213745 
הגשת המועמדות היא דרך מערכת המכרזים בלבד ולא תתקבל שום הגשה אחרת (ידנית , מייל או פקס)

לאחר הגשת המועמדות עליך לעקוב אחרי המייל אותו נתת בעת הגשת המועמדות

במידה וחסר איזשהו מסמך או עלי לזמן אותך לועדת מכרזים לעובדים או כל התקשרות אחרת

ההתקשרות תעשה באמצעות מייל זה​​

​מכרז כוח-אדם פנימי הוא הליך של פנייה לקבלת משרה בעיריית נתניה המיועד לעובדי העירייה בלבד,​ זאת במסגרת עמידה בתנאי דרישות המכרז.

​​להלן מכרזי כוח-האדם הפנימיים המתקיימים בימים אלה:​

 

 

https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/14722.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m5pllQw1bM8Nהשירות המשפטימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd58514722.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/14722.pdfpdf147/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 147/22 למשרה של תובע עירוני בשירות המשפטי16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15422.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVdY3Qw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd59115422.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15422.pdfpdf154/22 application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 154/22 למשרה של מנהל מחלקת כ"א במינהל הרווחה והשירותים החברתיים16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15122.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVDo6Qw1bM8Nאגף שירות וחדשנות לתושבמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd60015122.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15122.pdfpdf151/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 151/22 למשרה של ס/מנהל מחלקת שרות לתושב בעיריית נתניה9-1116/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1452222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mwjPVQw1bM8Nמנהל כללימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd6021452222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1452222.pdfpdf145/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 145/22 למשרה של מנהל/ת מחלקת בקרת כ"א ויישום הסכמי העסקת עובדים באגף משאבי אנוש-40-4216/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15522.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mw3XbQw1bM8Nמנהל חינוךמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;L0|#071b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd60115522.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15522.pdfpdf155/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 155/22 למשרה של מזכיר/ת משנה בבתי הספר נעמי שמר, אלדד, רימלט, קרליבך, תמר אריאל במנהל חינוךהסכם קיבוצי16/10/2022 21:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1392254.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4N9q3Vkw1bM8Nעיריית נתניהמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd5671392254.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1392254.pdfpdf139/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 139/22 למשרת מנהל/ת תחום תכנון באגף התחדשות עירונית /במינהלת להתחדשות עירונית שכונתית עיריית נתניה31/12/2098 22:00:00True
https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15322.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m59D3Qw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd59215322.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15322.pdfpdf153/22 application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 153/22 למשרת מנהל מחלקה- תיאום ובקרה, חוזים והתקשרויות במינהל רווחה והשירותים החברתיים16/10/2022 21:00:00True

 אחראי מכרזי כוח אדם

אחראי מכרזי כוח אדם

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

אחראי מכרזי כוח אדם

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}