דוחות כספיים

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#תמצית הדוחות הכספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/19(4).pdf2019דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019 (באלפי שקלים)​ GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd233319(4).pdf28/12/2021 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2017.pdf2017דוחותדוחות כספיים ​​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1682finance2017.pdf31/12/2016 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2016.pdf2016דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1330finance2016.pdf31/12/2015 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2015.pdf2015דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1329finance2015.pdf31/12/2014 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2014.pdf2014דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1328finance2014.pdf31/12/2013 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2013.pdf2013דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1327finance2013.pdf31/12/2012 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2012.pdf2012דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1326finance2012.pdf31/12/2011 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2011.pdf2011דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1325finance2011.pdf31/12/2010 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2010.pdf2010דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1324finance2010.pdf31/12/2009 22:00:00
string;#דוחות כספייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/finance2009.pdf2009דוחותדוחות כספיים ​תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009 (באלפי שקלים) GP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1298finance2009.pdf31/12/2008 22:00:00