מערכות סולאריות

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת מערכת סולארית- מתנ"ס עיר ימיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/solar191021.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, מתנ"ס עיר ימים, 2021​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#b3515ec4-7853-4f55-82c4-9966a2bf3b45;L0|#0b3515ec4-7853-4f55-82c4-9966a2bf3b45|עץ ארגוני:חברות עירוניות:מרכזים קהילתיים:מתנ"ס דרום – רשת פנאי וקהילה:מרכז קהילתי עיר ימים;GPP|#ba871ee6-2148-4825-80bb-390581f3180e;GPP|#cb605ed8-6dd1-4c28-88c3-6c08bfcfe05b;GPP|#13d179c4-2e29-43fe-b06f-2e46892ee6232359solar191021.pdf18/10/2021 21:00:00
string;#בדיקה שנתית למערכת סולארית- מוסד חינוך דודhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/solar250821.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, מוסד חינוך דוד, 2021 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2363solar250821.pdf24/08/2021 21:00:00
string;#בדיקה שנתית למערכת סולארית- בית ספר לאה גולדברגhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/solar250821a.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, בית ספר לאה גולדברג, 2021 GP0|#9d477ad0-b722-46d6-91f3-1b0039ace10c;L0|#09d477ad0-b722-46d6-91f3-1b0039ace10c|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר לאה גולדברג;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#0d32dfda-1430-4126-a705-ee8ecc8560ed;L0|#00d32dfda-1430-4126-a705-ee8ecc8560ed|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר לאה גולדברג;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2362solar250821a.pdf24/08/2021 21:00:00
string;#בדיקה שנתית למערכת סולארית- בית ספר חב"ד בנותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/solar080821.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, בית ספר חב"ד בנות, 2021 GP0|#085f3964-0c0d-4bdc-9fc9-3a94a13220de;L0|#0085f3964-0c0d-4bdc-9fc9-3a94a13220de|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר חב"ד בנות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#7bb502ba-6249-4cdf-bc69-9f1545cca1fe;L0|#07bb502ba-6249-4cdf-bc69-9f1545cca1fe|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר חב"ד בנות;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2361solar080821.pdf07/08/2021 21:00:00
string;#בדיקה שנתית למערכת סולארית- בית ספר רועי קלייןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/solar22072021.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, בית ספר רועי קליין, 2021 GP0|#9f77b81d-3a2b-4a82-9f27-525005bb4e1d;L0|#09f77b81d-3a2b-4a82-9f27-525005bb4e1d|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר רועי קליין;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#9d293af4-4d31-4669-9469-cedf7f6eeca8;L0|#09d293af4-4d31-4669-9469-cedf7f6eeca8|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר רועי קליין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2360solar22072021.pdf21/07/2021 21:00:00
string;#בדיקה שנתית למערכת סולארית- אלדדhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Solar240621.pdf2021דוחותמערכות סולאריות ​דוח בדיקה שנתית למערכת סולארית, בית ספר אלדד, 2021 GP0|#15cf5268-afbb-464a-a66d-52712aae04be;L0|#015cf5268-afbb-464a-a66d-52712aae04be|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך על יסודי:בתי ספר על יסודיים:בית ספר אלדד;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#9ddbfd64-443f-4478-afe2-cd2b3c1dbe05;GPP|#2975a906-41ac-459e-a87f-3139566e2a7f;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#016064db-6761-420f-9d09-856a4e6d39e1;L0|#0016064db-6761-420f-9d09-856a4e6d39e1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:בית ספר אלדד;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GP0|#9419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852;L0|#09419e5b8-d834-4d75-b89a-8b50c3d67852|חופש המידע:מערכות סולאריות;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2358Solar240621.pdf23/06/2021 21:00:00