רשות ניקוז ונחלים שרון

 אודות

​רשות ניקוז ונחלים שרון הינה רשות עצמאית המופקדת על הטיפול באגני הניקוז של נחל חדרה, נחל אלכסנדר, נחל פולג, נחל עירון, נחל תאנים נחל שכם ויובליהם של נחלים אלו. מתוקף תחומי האחריות והסמכויות המוקנים לה בחקיקה פועלת הרשות בתחומים: שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים, הגנה על ערכי טבע ונוף, פיתוח סביבתי והבטחת ניקוז אגני הנחלים לים. השטח המצוי באחריותה של רשות ניקוז ונחלים נחלק בין 32 רשויות מקומיות שונות, בהן העיר נתניה.​​

נציגי העירייה במועצת הרשות

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים