מאגר היועצים העירוני

אודות

​עיריית נתניה מנהלת רשימות מציעים בתחומים שונים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח -1987, ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".

עיריית נתניה מזמינה יועצים שהינם אנשי מקצוע מיומנים בעלי ידע ומומחיות מיוחדים (כגון מתכננים, מפקחים, מודדים, שמאים, יועצים בתחומים שונים וכיוצא בזה), להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים לצורך אספקת שירותים בתחומי העיסוק הרלוונטיים כפי שאלה יפורסמו מעת לעת, בהתאם לצרכי העירייה. 

מובהר כי הגשת בקשה להיכלל במאגר אפשרית רק במועד פתיחת המאגר (או תחום ייעוץ מסוים הנכלל בו) לרישום. המאגר ייפתח לרישום מעת לעת בהתאם לצרכי העירייה, ולכל הפחות פעם בשנה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של העירייה ובעיתונות.

מובהר עוד כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר כדי להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים כלשהם.

לעיון בקובץ מאגר יועצים - הקליקו כאן.

לרישום דיגיטלי למאגר יועצים וספקים​​​

 

 

string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser010123.xlsx2023פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים - ינואר 2023​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2769adviser010123.xlsx16/01/2023 22:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser01122022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 25.12.22 ​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2757adviser01122022.xlsx24/12/2022 22:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser130223.xlsx2023פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים - פברואר 2023​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2795adviser130223.xlsx14/02/2023 22:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser210622.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 21.06.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2586adviser210622.xlsx22/06/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser260522.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 25.5.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2547adviser260522.xlsx25/05/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser13042021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 13.4.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1959adviser13042021.xlsxhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/adviser13042021.xlsx12/04/2021 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser021122.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 02.11.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2710adviser021122.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser080922.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 08.09.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2711adviser080922.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser110822.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 11.08.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2712adviser110822.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser27032022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 27.3.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2378adviser27032022.xlsx26/03/2022 21:00:00