קרינה

 אודות

​​

מידע בנוגע לאנטנות סלולריות

המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור מפה אינטראקטיבית (לצפייה במפה האינטראקטיבית – הקליקו כאן), ממנה ניתן לקבל מידע מגוון בנוגע לאנטנות סלולריות פעילות ואנטנות סלולריות שבהקמה. באמצעות המפה ניתן לקבל מידע פרטני על כל אנטנה סלולרית - מיקומה, תאריך היתר ההקמה ותאריך היתר ההפעלה שלה, תאריך הבדיקה התקופתית ועוד.

הנחיות לשימוש במפה האינטראקטיבית

  1. על מנת לאתר מיקום אנטנה סלולרית (פעילה ו/או בהקמה), יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה.
  2. על מנת להתמקד באזור מסוים יש לבחור בזכוכית המגדלת הממוקמת בצד השמאלי של המפה ולסמן בעזרת העכבר את גבולות האזור המבוקש.
  3. לגרירת המפה יש ללחוץ על הלחצן שמאלי ולהזיז אותו לאזור המבוקש.​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר אהרון דוידיhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation220822.pdf2022דוחותקרינה ​ דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר אהרון דוידי, בתאריך 22.08.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#0c062beb-b85c-4643-97e6-d09912b98cf5;L0|#00c062beb-b85c-4643-97e6-d09912b98cf5|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אהרון דוידי;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2645radiation220822.pdf30/08/2022 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר קרליבךhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation22.08.22.pdf2022דוחותקרינה ​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר קרליבך בתאריך 22.08.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#5d66fb29-86db-467a-bab8-dde8ce766ff8;L0|#05d66fb29-86db-467a-bab8-dde8ce766ff8|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר קרליבך;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2646radiation22.08.22.pdf30/08/2022 21:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן האלהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021an.pdf2021דוחותקרינה ​​​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF (רשת חשמל) בגן האלה, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#0efad769-2808-4d23-952a-c289f3eb051d;L0|#00efad769-2808-4d23-952a-c289f3eb051d|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן האלה;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2315radiation24112021an.pdf18/12/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- בית ספר אילן רמוןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation28112021.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינת אלמ"ג בתחומי תדרי RF (רדיו, הסלולר, WIFI) בבית ספר אילן רמון, בתאריך 28.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#de4fde7e-b016-46c4-867b-411e5c7547ee;L0|#0de4fde7e-b016-46c4-867b-411e5c7547ee|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אילן רמון;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#3e97bcb6-f402-4893-9b2d-97852dd3aa23;L0|#03e97bcb6-f402-4893-9b2d-97852dd3aa23|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אילן רמון;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e2327radiation28112021.pdf27/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן אנפיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021l.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן אנפית, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#8f740079-3d6c-48df-bfa3-614dfdef2727;L0|#08f740079-3d6c-48df-bfa3-614dfdef2727|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אנפית;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2303radiation24112021l.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021m.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן אביבים, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#64183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1;L0|#064183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן אביבים;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2302radiation24112021m.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן תפוזhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021n.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן תפוז, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#620a3022-6f9f-45d9-93fe-723bb0a24922;L0|#0620a3022-6f9f-45d9-93fe-723bb0a24922|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן תפוז;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2313radiation24112021n.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן שפרירהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021o.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן שפרירה, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#32c0dde1-6f43-4ab0-8dc7-eccd776b88c5;L0|#032c0dde1-6f43-4ab0-8dc7-eccd776b88c5|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן השפרירה;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2312radiation24112021o.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן ליטלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021q.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן ליטל, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#8cadc3e6-5290-4d83-bdc6-b323a5572bfc;L0|#08cadc3e6-5290-4d83-bdc6-b323a5572bfc|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן ליטל;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2311radiation24112021q.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה- גן זמירhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021r.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל), בגן זמיר, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#1ce05b33-fa16-443d-ae83-870f063c7df6;L0|#01ce05b33-fa16-443d-ae83-870f063c7df6|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן הזמיר;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2310radiation24112021r.pdf23/11/2021 22:00:00