קרינה

 אודות

​​

מידע בנוגע לאנטנות סלולריות

המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור מפה אינטראקטיבית (לצפייה במפה האינטראקטיבית – הקליקו כאן), ממנה ניתן לקבל מידע מגוון בנוגע לאנטנות סלולריות פעילות ואנטנות סלולריות שבהקמה. באמצעות המפה ניתן לקבל מידע פרטני על כל אנטנה סלולרית - מיקומה, תאריך היתר ההקמה ותאריך היתר ההפעלה שלה, תאריך הבדיקה התקופתית ועוד.

הנחיות לשימוש במפה האינטראקטיבית

  1. על מנת לאתר מיקום אנטנה סלולרית (פעילה ו/או בהקמה), יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה.
  2. על מנת להתמקד באזור מסוים יש לבחור בזכוכית המגדלת הממוקמת בצד השמאלי של המפה ולסמן בעזרת העכבר את גבולות האזור המבוקש.
  3. לגרירת המפה יש ללחוץ על הלחצן שמאלי ולהזיז אותו לאזור המבוקש.​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר חב"ד בנות נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation050123.pdf2023דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר חב"ד בנות נתניה, בתאריך 05.01.2023​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2770radiation050123.pdf17/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר מרגלית נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation05123.pdf2023דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר מרגלית נתניה, בתאריך 05.01.2023​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2771radiation05123.pdf17/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר יצחק נבון נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation05012023.pdf2023דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר יצחק נבון נתניה, בתאריך 05.01.2023​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2772radiation05012023.pdf17/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר צליל נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation5012023.pdf2023דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר צליל נתניה, בתאריך 05.01.2023​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2773radiation5012023.pdf17/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר הבית של תמר נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation15122022.pdf2022דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר הבית של תמר נתניה, בתאריך 15.12.2022​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2763radiation15122022.pdf04/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר שחפים נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation151222.pdf2022דוחותקרינה ​​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר שחפים נתניה, בתאריך 15.12.2022​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2764radiation151222.pdf04/01/2023 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - הצורן 6 נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation241122.pdf2022דוחותקרינה ​​דוח מדידת קרינה אלמ"ג בתחומי תדרי RF (רדיו, הסלולר) הצורן 6 נתניה GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2731radiation241122.pdf11/12/2022 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - הצורן 6 נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112022.pdf2022דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה המגנטי ELF (רשת החשמל) הצורן 6 נתניה GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2732radiation24112022.pdf11/12/2022 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר תשרי נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation190922.pdf2022דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר תשרי נתניה, בתאריך 19.09.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#783177d2-5f2d-4e30-b5d4-efddedc60b27;L0|#0783177d2-5f2d-4e30-b5d4-efddedc60b27|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר תשרי;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e2733radiation190922.pdf11/12/2022 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר אביחי נתניה https://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation1900922.pdf2022דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר אביחי נתניה, בתאריך 19.09.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#84494361-6027-4891-9ca5-43e3fed5d54f;L0|#084494361-6027-4891-9ca5-43e3fed5d54f|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אביחי;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e2734radiation1900922.pdf11/12/2022 22:00:00