הועדה לענייני ביקורת

 אודות

​ועדת ביקורת מופקדת על דיון ובחינת כלל דוחות הביקורת הנוגעים לעיריית נתניה. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

בחינת דוח מבקר העיר, דוחות ביקורת מטעם משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות ביקורת רלוונטיים אחרים. בהקשר זה יש לציי​ן כי בכלל ועדות העיריה מתבצע תהליך פיקוח וביקורת על פעולות העיריה או מתפקידה של ועדת הביקורת לבצע בחינה מקצועית, מפורטת ומעמיקה במידע המוצג בדוחות ביקורת העוסקים בעיריית נתניה. 

​הרכב ועדת הביקורת: 

7​ ​חברי מועצה:​

1 .גב' טלי מולנר – חברת מועצה- יו"ר הועדה

2 .מר אלון אלרואי – חבר מועצה ​

3 .מר יוסי ביטון – חבר מועצה 

4 .מר עקיבא יצחקי – משנה לראה"ע 

5 .מר אבי סלמה – חבר מועצה 

6 .מר רן אלי אלוש – חבר מועצה 

7 .גב' ציפי קפל – חברת מועצה 

יו"ר ועדת ביקורת

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

יו"ר ועדת ביקורת

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

חברי הוועדה

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ועדת ביקורתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/bikoret20092015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת ביקורת סיכום דיון ועדת ביקורת, בתאריך 20.9.2015 GP0|#f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b;L0|#0f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ביקורת;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd503bikoret20092015.pdf19/09/2015 21:00:00
string;#ועדת ביקורתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/bikoret16062015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת ביקורת ​סיכום דיון ועדת ביקורת, בתאריך 16.6.2015 GP0|#f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b;L0|#0f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ביקורת;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd504bikoret16062015.pdf15/06/2015 21:00:00
string;#ועדת ביקורתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Bikoret14042015.pdf2015פרוטוקולים והחלטותועדת ביקורת ​פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת, בתאריך 14.4.2015 GP0|#f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b;L0|#0f380139b-d4e4-4b12-af3b-46029e5d783b|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ביקורת;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd505Bikoret14042015.pdf13/04/2015 21:00:00