אסבסט

 אודות

​מידע כללי

אסבסט הינו מינרלי גבישי טבעי אשר שימש במשך עשרות שנים כחומר לבידוד ובנייה בשל היותו חזק, ע​מיד ובעל אורך חיים ארוך. היות ונמצא כמסרטן בבני אדם נקבעו בישראל הוראות מחמירות באשר לטיפול באסבסט ולאופן הסרת שימושי האסבסט הקיימים.

חשוב להדגיש כי האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אז קיים פוטנציאל לשחרור סיבים לאוויר. התפוררות יכולה להיגרם מפעולות כגון קידוח, ליטוש, שבירה, חיתוך, שריפה ועוד. רק במועד פעולות אלו, פוטנציאל השחרור של סיבי האסבסט מהחומר המלכד והרחפתם באוויר גדלה.

סוגי אסבסט

  • אסבסט צמנט - מוצר המכיל תערובת של אסבסט ומלט במצב קשיח (לרוב עד כ- 10% סיבי אסבסט, משמש לגגות, צינורות וכד').
  • אסבסט פריך- חומר המכיל אסבסט (מעל 1% ממשקל החומר), הניתן לפירור, כתישה או צמצום לאבקה על ידי לחץ ידני כשהוא יבש (אסבסט מתפורר, שרוף).

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק

החוק למניעת מפגעי אסבסט ו​אבק מזיק, התשע"א–2011 אוסר שימוש חדש באסבסט, מחייב הוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ומחייב תחזוקה של מוצרי אסבסט-צמנט. כמו כן, הגדיר החוק מהו מפגע אסבסט המחייב הסרתו/פינויו.

ביצוע פירוק ופינוי אסבסט מחייב לפעול בהתאם להוראות החוק והנחיות הוועדה לאבק מזיק של המשרד להגנת הסביבה ולכן כי ביצוע הפעולות יעשה על ידי קבלן מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה, הפועל להוצאת ההיתרים הנדרשים ובהתאם להוראות החוק במטרה למנוע סיכון בריאותי לסביבה. תקנות הפטור מאפשרות לבצע פינוי כמות קטנה של אסבסט צמנט במצב תקין ושלם ללא היתר.

פעילות עירונית בנושא אסבסט

האגף לאיכות הסביבה בעירייה הנו הגוף המופקד על יישום הוראות החוק בקשר לטיפול במבני הציבור וכן בטיפול במפגעי אסבסט ובפניות ציבור הקשורות בנושא זה. בעלי התפקידים באגף העוסקים בנושא זה הם: סוקרת אסבסט מוסמכת מטעם המשרד להגנת הסביבה וסגן מנהל מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות ציבור שהינו מוסמך אכיפה סביבתית, ומטפל בין היתר בנושא האסבסט.

עובדי האגף מקיימים סיורים שוטפים בסיוע פיקוח עירוני במוקדי השלכת פסולת ברחבי העיר ובעקבות פניות ציבור, עורכים סקרי אסבסט ופועלים לפינוי פסולת אסבסט באמצעות קבלן אסבסט מוסמך ייעודי לנושא זה.

בעת איתור מוקד אסבסט פועל האגף בשיתוף פיקוח עירוני באכיפה לאיתור המשליכים ובמקביל להוצאת היתרים נדרשים מהמשרד להגנת הסביבה לצורך פינוי האסבסט באמצעות קבלן מורשה. האסבסט מפונה לאתרים ייעודיים מורשים לפסולת אסבסט.

בעת איתור מפגעי אסבסט במבנים פרטיים מוציא האגף צווים מנהליים לבעלי הנכס בדרישה לפינוי המפגע לאלתר. במידה ובעלי הנכס אינם פועלים במועד לפינוי האסבסט רשאית העירייה לפעול לפינוי המפגעים ולחייב את בעלי הנכס בהתאם לחוק. 

הנחיות בנושא פירוק ופינוי אסבסט ממבנים מוטמעות בהיתרי הבנייה ובמסגרת התכנון העירוני ומידע בנושא מפורסם לציבור. האגף בסיוע פיקוח עירוני פועלים בימים אלה להגברת האכיפה בשטחים פתוחים על מנת למנוע השלכות של פסולת אסבסט על ידי גורמים עבריינים.

בשנת 2016 נערך סקר מקיף של מבני ציבור לאיתור מבנים עירוניים בהם קיים אסבסט ופונו 4 מבנים בהם אותרו מפגעי אסבסט. שאר המבנים נמצאו תקינים ובהם משולבת תחזוקה רב שנתית. 

מידע נוסף בנושא אסבסט

למידע נוסף אודות אסבסט באתר המשרד להגנת הסביבה – הקליקו כאן.​

לעיון ברשימת בעלי רישיון לעסוק באסבסט מטעם המשרד להגנת הסביבה – הקליקו כאן​​​.​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת אסבסט - כדורי יוסי, מבנים טרומייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos26112017.pdf2017דוחותאסבסט ​דוח בדיקות אסבסט בכתובת- חווה חקלאית, נתניה, בתאריך 26.11.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1294Asbestos26112017.pdf25/11/2017 22:00:00
string;#בדיקת אסבסט - שוק נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos16082017.pdf2017דוחותאסבסט ​אישור סיום עבודות אסבסט בכתובת- זנגביל 10, נתניה, בתאריך 16.8.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1290Asbestos16082017.pdf15/08/2017 21:00:00
string;#בדיקת אסבסט - כדורי יוסי, מבנים טרומייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos14082017.pdf2017דוחותאסבסט ​דוח בדיקות אסבסט בכתובת- גן ציבורי סבידור, נתניה, בתאריך 14.8.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1292Asbestos14082017.pdf13/08/2017 21:00:00
string;#בדיקת אסבסט - כדורי יוסי, מבנים טרומייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos06082017.pdf2017דוחותאסבסט ​דוח בדיקות אסבסט בכתובת- שוק נתניה, בתאריך 6.8.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1293Asbestos06082017.pdf05/08/2017 21:00:00
string;#בדיקת אסבסט - כדורי יוסי, מבנים טרומיים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos19062017.pdf2017דוחותאסבסט ​דוח בדיקות אסבסט בכתובת- דרך הפארק 43, נתניה, בתאריך 19.6.2017 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1291Asbestos19062017.pdf18/06/2017 21:00:00
string;#בדיקת אסבסט- סיכום סקירת מבניםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Asbestos082016.pdf2016דוחותאסבסט ​סיכום סקירת מבנים העשויים להכיל אסבסט צמנט בנתניה, נכון לתאריך- אוגוסט 2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313;L0|#0e1021ef8-7026-473b-a53e-b13fd214d313|חופש המידע:אסבסט;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1295Asbestos082016.pdf31/07/2016 21:00:00