חוק חופש המידע

​אודות החוק

​חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. 

חוק חופש המידע מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

סוג המידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב​.

​לתשומת לב, כדי להגן על פרטיות התושבים, לפי הנחיית רמו"ט 4/2012 ניתן לשמור צילומים ממצלמות אבטחה ומעקב עד 30 יום ולאחר מכן יש למחוק אותם.

עיריית נתניה החליטה להחמיר יותר בנושא זה של שמירה על פרטיות התושבים ולפיכך הצילומים נשמרים רק 21 יום ולאחר מכן נמחקים."​​

למידע נוסף בנושא ניתן להכנס לאיזור המצלמות

הגשת בקשה לקבלת מידע

על פי החוק על מנת לקבל מידע יש להגיש את הבקשה בכתב לממונה חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.

החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.​​

איזה מידע לא ניתן לקבל תחת חוק חופש המידע?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם.

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין).

מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.

מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לבצע את תפקידיה. ביניהם לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או מידע הקשור לדיונים פנימיים ו/או אודות מדיניות הרשות הנמצאת בשלבי עיצוב.

מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.

מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה.

מידע אשר לא ניתן לאתרו.

מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.אגרות

​תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2023):


אגרת בקשת מידע - 22 ש"ח.

אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור - 2.5 ש"ח.

אפשרויות לתשלום אגרת בקשת מידע

ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות העירייה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות העירייה.

1.     תשלום באמצעות העברה בנקאית / הפקדה ישירה בחשבון

           פרטי חשבון הבנק:

           בנק אוצר החייל סניף 316 חשבון 5088

           בהערות יש לציין כי התשלום הוא עבור חוק חופש המידע, קוד תשלום 00263

2.     תשלום מקוון

​3.     בהגעה פרונטלית למרכז בימי קבלת הקהל.


​הממונה על חוק חופש המידע ​

מנהל/ת היחידה לפניות הציבור בעיריית נתניה הוא/היא גם הממונה על חוק חופש המידע. ​

את תשלום האגרה לצורך קבלת מידע ניתן לבצע באמצעות משלוח המחאה או תשלום כרטיס אשראי באתר​.

לטופס בקשה לקבלת מידע באופן מקוון  - הקליקו כאן​​​​​​

לעיון בתקנות חופש המידע שנת 2009​ - הקליקו כאן​

לעיון​ בתקנות חופש המידע שנת 1999​ - הקליקו כאן

לעיון בנוסח חוק חופש המידע 1998​ - הקליקו כאן​

 

 

תשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעתשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעhttps://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?siteid=1&rashut=274000&category=1&ruProduct=16242912&showAll=1

בקשת חופש מידע- סרטון הסבר

לקבל מידע זה קל! זה פשוט, זה בשבילכם! היחידה הממשלתית לחופש המידע מזמינה אתכם להגיש בקשת חופש המידע בכל עניין שרציתם לדעת.

 הממונה על חוק חופש המידע. ​

הממונה על חוק חופש המידע. ​

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

הממונה על חוק חופש המידע. ​

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2023​ https://www.netanya.muni.il/DocLib1/_ _53510_2023_1.pdf2024דוחותדו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע​​​דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2023​ GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd3122_ _53510_2023_1.pdf05/05/2024 21:00:00
string;#דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2022​ https://www.netanya.muni.il/DocLib1/freedominfo2022.pdf2023דוחותדו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע ​​דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2022​​ GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב;GP0|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;L0|#010adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב2855freedominfo2022.pdf14/05/2023 21:00:00
string;#דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2021​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/freedominfo2021.pdf2022דוחותדו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע ​​דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2021​ GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2395freedominfo2021.pdf27/04/2022 21:00:00
string;#דוח תלונות הציבור 2021https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Complaints2021.pdf2022דוחותדוח תלונות הציבור ​​​דו"ח תלונות הציבור לשנת 2021​ GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב;GP0|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;L0|#010adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב2396Complaints2021.pdf27/04/2022 21:00:00
string;#מפת העיר נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Netanyamap.pdf2022מידע והודעותמפת העיר ​מפ​ת העיר נתניה GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;L0|#0788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c|חופש המידע2343Netanyamap.pdf10/01/2022 22:00:00
string;#דוחות פיקוח לשנת 2021https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Supervision2021.pdf2021דוחותדוחות פיקוח ​דוח התפלגות משימות לפי סוג אירוע, 2021 GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2349Supervision2021.pdf28/12/2021 22:00:00
string;#​​דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2020​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/freedominfo2020.pdf2020דוחותדו"ח שנתי על פי חוק חופש המידע ​​דו"ח הממונה על חוק חופש המידע​ לשנת 2020​ GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2332freedominfo2020.pdf27/12/2021 22:00:00
string;#דוח תלונות הציבור 2020https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Complaints2020.pdf2020דוחותדוח תלונות הציבור ​​דו"ח תלונות הציבור לשנת 2020 GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב;GP0|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;L0|#010adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב2337Complaints2020.pdf15/12/2021 22:00:00
string;#דוחות פיקוח 2020https://www.netanya.muni.il/DocLib1/Supervision2020.pdf2020דוחותדוחות פיקוח ​דוח התפלגות משימות לפי סוג אירוע​, 2020 GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2350Supervision2020.pdf30/12/2020 22:00:00
string;#דוח תלונות הפעלת סמכויות על ידי פקח מסייעhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Complaints2020.docx2020דוחותהפעלת סמכויות על ידי פקח מסייע ​דוח תלונות לשנת 2020- הפעלת סמכויות על ידי פקח מסייע לפי סעיף 17 לחוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א GP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2;L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1919Complaints2020.docx31/12/2019 22:00:00