ועדת יועצים

 אודות

תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987 קובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/yoch270722.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 13.07.22GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2608yoch270722.xlsx13/07/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser210622.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 21.06.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2586adviser210622.xlsx22/06/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser260522.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 25.5.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2547adviser260522.xlsx25/05/2022 21:00:00
string;#ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser12042022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 12.4.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2393adviser12042022.xlsx11/04/2022 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser27032022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 27.3.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2378adviser27032022.xlsx26/03/2022 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser200222.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 20.02.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2369adviser200222.xlsx20/02/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser200122.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ועדת יועצים מתאריך 20.01.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2368adviser200122.xlsx19/01/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/ADVISER08122021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול וועדת יועצים שהתקיימה בתאריך 8.12.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2295ADVISER08122021.xlsx15/12/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2021all.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​‏‏פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 2021 אחוד​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2367adviser2021all.xlsx30/11/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser110821.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 11.08.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2209adviser110821.xlsx10/08/2021 21:00:00