ועדת יועצים

 אודות

תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987 קובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser010123.xlsx2023פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים - ינואר 2023​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2769adviser010123.xlsx16/01/2023 22:00:00
string;#ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/ADviser22.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 2022 אחוד ​​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2774ADviser22.xlsx30/12/2022 22:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser01122022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 25.12.22 ​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2757adviser01122022.xlsx24/12/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser021122.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 02.11.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2710adviser021122.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser080922.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 08.09.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2711adviser080922.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser110822.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 11.08.2022 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2712adviser110822.xlsx09/11/2022 22:00:00
string;#ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/yoch270722.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 13.07.22GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2608yoch270722.xlsx13/07/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser210622.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 21.06.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2586adviser210622.xlsx22/06/2022 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser260522.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 25.5.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2547adviser260522.xlsx25/05/2022 21:00:00
string;#ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser12042022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 12.4.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2393adviser12042022.xlsx11/04/2022 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser27032022.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 27.3.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2378adviser27032022.xlsx26/03/2022 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser200222.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 20.02.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2369adviser200222.xlsx20/02/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser200122.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ועדת יועצים מתאריך 20.01.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2368adviser200122.xlsx19/01/2022 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/ADVISER08122021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול וועדת יועצים שהתקיימה בתאריך 8.12.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2295ADVISER08122021.xlsx15/12/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2021all.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​‏‏פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 2021 אחוד​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2367adviser2021all.xlsx30/11/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser110821.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 11.08.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2209adviser110821.xlsx10/08/2021 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser13072021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 13.07.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2201adviser13072021.xlsx12/07/2021 21:00:00
string;#פרוטוקול ועדת יועצים 14.06.21https://www.netanya.muni.il/DocLib1/protocol140621.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​ פרוטוקול ועדת יועצים 14.06.21 ​ GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2196protocol140621.xlsx13/06/2021 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser01062021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 01.06.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2025adviser01062021.xlsx31/05/2021 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser010621.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ועדת יועצים בתאריך 1.6.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2028adviser010621.xlsxhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/adviser010621.xlsx31/05/2021 21:00:00
string;# ועדת יועצים https://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser13042021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 13.4.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1959adviser13042021.xlsxhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/adviser13042021.xlsx12/04/2021 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser15032021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 15.03.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1950adviser15032021.xlsx14/03/2021 22:00:00
string;#‏‏פרוטוקול ועדת יועצים 15.3.21https://www.netanya.muni.il/DocLib1/protocol150321.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​ ‏‏פרוטוקול ועדת יועצים 15.3.21 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2195protocol150321.xlsx14/03/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser02032021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 02.03.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1947adviser02032021.xlsx01/03/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser14012021.xlsx2021פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 14.01.2021 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2024adviser14012021.xlsx13/01/2021 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser16112020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 16.11.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1952adviser16112020.xlsx15/11/2020 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser15102020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 15.10.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1951adviser15102020.xlsx14/10/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser22092020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 22.09.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1955adviser22092020.xlsx21/09/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser14092020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 14.09.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1949adviser14092020.xlsx13/09/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser20072020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 20.07.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1954adviser20072020.xlsx19/07/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser27052020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 27.05.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1956adviser27052020.xlsx26/05/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser18052020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 18.05.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1953adviser18052020.xlsx17/05/2020 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser17022020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 17.2.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd716adviser17022020.xlsx16/02/2020 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser09022020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 9.2.2020 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd715adviser09022020.xlsx08/02/2020 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2020.xlsx2020פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ועדת יועצים לשנת 2020 - אחוד GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1957adviser2020.xlsx31/12/2019 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser16122019.xlsx2019פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 16.12.2019 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd714adviser16122019.xlsx15/12/2019 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser03112019.xlsx2019פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 3.11.2019 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd713adviser03112019.xlsx02/11/2019 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser03102019.xlsx2019פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 3.10.2019 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd712adviser03102019.xlsx02/10/2019 21:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2019.xlsx2019פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​פרוטוקול ישיבות ועדת יועצים, פרוטוקול אחוד שנתי לשנת 2019 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1392adviser2019.xlsx31/12/2018 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2019A.pdf2019פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​קול קורא לרישום למאגר היועצים GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1668adviser2019A.pdf31/12/2018 22:00:00
string;#ועדת יועציםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/adviser2018.xlsx2018פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​מאגר יועצים לשנת 2018 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd719adviser2018.xlsx31/12/2017 22:00:00