ועדת תנועה

מידע אודות עבודת ועדת תנועה בעיריית נתניה, רשימת חברי הוועדה, טפסים רלוונטיים ועוד

​אודות​

ועדת תנועה מופקדת על דיון וקבלת החלטות בכל הסוגיות הנוגעות לתשתיות התחבורה והסדרי התנועה בעיר נתניה. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

בכל הנוגע לקביעה או שינוי של הסדר תנועה בעיר משמשת הוועדה כגוף מייעץ וממליץ אשר החלטותיו מצריכות אישור מטעם משרד התחבורה ו/או רשות תימרור מקומי​ת.​

הוועדה מתכנסת אחת לחודש ועוסקת בכל הקשור בנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, תחבורה ציבורית בעיר, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, ועוד.

הנושאים הנידונים בוועדה הינם ביוזמת העירייה ולאור פניות ובקשות של תושבים.​

עבודת הוועדה נחלקת בין 3 מסגרות עבודה עיקריות:

 • ועדה מקומית- העוסקת בכל תחום התמרור ברחבי העיר
 • ועדה מרכזית- העוסקת בתחום התחבורה הציבורית
 • ועדת נכים- העוסקת בתחום חניות נכים כלליות ופרטניות

הרכב ועדת תנועה: 

יושב ראש הועדה- סגן ראש העיר, מנהל המטה לבטיחות בדרכים, נציג משטרה, נציג משרד התחבורה, נציגי עירייה, יועצי התנועה של העירייה ומשתתפים המוזמנים על פי צורך כגון: אגד, מטרופולין וכדומה.​

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  פרטי התקשרות

  {{title}}
  {{AllDetails.FullName}}

  יצירת קשר:

  פרטי התקשרות

  {{DepAllDetails.Name}}

  יצירת קשר:

  ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

   

   

  בקשה להקצאת מקום חניה לרכב נכהבקשה להקצאת מקום חניה לרכב נכהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/requestforpersonalparkinghand.docxבבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המפורטים בטופס
  טופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהטופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Appealform.docxטופס ערעור לביטול דוח חנייה
  טופס פניה לוועדת התנועהטופס פניה לוועדת התנועהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/applicationformtraffic.docפניה לוועדת התנועה תוך התייחסות למהות הפנייה וסוג הטיפול הנדרש.
  עדכון פרטים – תקופתי לחניית נכה בלבדיתעדכון פרטים – תקופתי לחניית נכה בלבדיתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/detailsupdateperiodichand.docxעדכון פרטים אישיים , חשוב לציין שבעדכון יש לצרף את כלל האישורים העדכניים למועד הבקשה, במידה ולא יצורפו כל המסמכים כנדרש הבקשה לא תועלה לדיון בועדה

  חברי הוועדה

  Loading...
  טוען נתונים. אנא המתן...
  {{bc.name}} {{bc.name}} >

   (מוסתרת) פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים