תקציב העירייה

​במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים להלן פרסום דוחות התקציב השונים של עיריית נתניה​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2022E.xlsx2022ספריםספר תקציב ​ספר​ תקציב עירוני לשנת 2022 (Excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2347Budget2022E.xlsx17/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2022.pdf2022ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2022 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2344budget2022.pdf10/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2022a.pdf2022ספריםספר תקציב ​ספר ד​ברי הסבר לתקציב העירוני לשנת 2022 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2345budget2022a.pdf10/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2021.pdf2021ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2021 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2334Budget2021.pdf29/12/2021 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2020.pdf2020ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2020 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd472budget2020.pdf31/03/2020 21:00:00
string;#​ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/TN2020.xlsx2020ספריםספר תקציב ​​ספר תקציב עירוני לשנת 2020 (Excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2240TN2020.xlsx31/03/2020 21:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2019.pdf2019ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2019 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd638budget2019.pdf31/03/2019 21:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/TN2019.xlsx2019ספריםספר תקציב ​​ספר תקציב עירוני לשנת 2019​ (excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2239TN2019.xlsx31/03/2019 21:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2018.pdf2018ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2018 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd107Budget2018.pdf31/03/2018 21:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2017.pdf2017ספריםספר תקציב ​ספר תק​ציב עירוני לשנת 2017 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd106Budget2017.pdf31/03/2017 21:00:00