תקציב העירייה

​במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים להלן פרסום דוחות התקציב השונים של עיריית נתניה​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#ספר תקציב עירוני https://www.netanya.muni.il/DocLib1/BUDGET2023.pdf2023ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני רגיל ​לשנת 2023 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2765BUDGET2023.pdf14/01/2023 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget23a.pdf2023ספריםספר תקציב ​​​​ספר ד​ברי הסבר לתקציב עירוני רגיל ​לשנת 2023 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2766budget23a.pdf14/01/2023 22:00:00
string;#ספר​ תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget23e.xlsx2023ספריםספר תקציב ספר​ תקציב עירוני רגיל לשנת 2023 (Excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2767budget23e.xlsx14/01/2023 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/BUDGET2023D.pdf2023ספריםספר תקציב ​​ספר תקציב עירוני בלתי רגיל ​לשנת 2023 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2768BUDGET2023D.pdf14/01/2023 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2022E.xlsx2022ספריםספר תקציב ​ספר​ תקציב עירוני לשנת 2022 (Excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2347Budget2022E.xlsx17/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2022.pdf2022ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2022 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2344budget2022.pdf10/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2022a.pdf2022ספריםספר תקציב ​ספר ד​ברי הסבר לתקציב העירוני לשנת 2022 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2345budget2022a.pdf10/01/2022 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Budget2021.pdf2021ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2021 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2334Budget2021.pdf29/12/2021 22:00:00
string;#ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/budget2020.pdf2020ספריםספר תקציב ​ספר תקציב עירוני לשנת 2020 GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd472budget2020.pdf31/03/2020 21:00:00
string;#​ספר תקציב עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/TN2020.xlsx2020ספריםספר תקציב ​​ספר תקציב עירוני לשנת 2020 (Excel) GP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2240TN2020.xlsx31/03/2020 21:00:00