ועדה להקצאת קרקע/מבנה

 אודות

​הוועדה להקצאת קרקע/מבנה מופקדת על הסדרת הקצאת קרקע או מבנה (ללא תמורה) על ידי עיריית נתניה לגופים שונים הפועלים בתחומה לטובת הציבור. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

בחינת הבקשות להקצאה המוגשות לעירייה, פיקוח ו​הקפדה על כללי מינהל תקין וטוהר המידות, הקפדה על ערך השוויון בין הגופים הפונים לקבלת הקצאה, הקפדה על עיקרון השקיפות בבחינת הבקשות וכו'.​​

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#הקצאת קרקע לגוף ציבורי 29.12.22https://www.netanya.muni.il/DocLib1/pirsumhak291222.doc2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי לצורך הקמה וניהול של נכס שישמש כמחסן לאופני ספורט לנכים ולעגלות נכים ​ על חלק מחלקה 4 בגוש 9132 בפארק איינשטיין GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2759pirsumhak291222.doc28/12/2022 22:00:00
string;#הקצאת קרקע לגוף ציבורי 24.11.22https://www.netanya.muni.il/DocLib1/pirsumhak24112022.docx2022מידע והודעותהקצאת קרקעות​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי בית כנסת בין הרח' נחל בניאס-נחל דולב-אגם כינרת, בשכ' אגמים נתניהGP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2713pirsumhak24112022.docx23/11/2022 22:00:00
string;#הקצאת קרקע - מרכז קהילתי ובית כנסת ברחוב נורוקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/LAnd03112022.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי לצורך הקמה וניהול של נכס, שישמש כמרכז קהילתי ובית כנסת, על ח"ח 240 בגוש 8272 ברח' נורוק נתניה​. GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2696LAnd03112022.pdf05/11/2022 22:00:00
string;#הקצאת קרקע - בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצףhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/LAnd061120221.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות תיקון הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי, בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי​. GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2697LAnd061120221.pdf05/11/2022 22:00:00
string;#הקצאת מגרשhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/LAnd03112022.doc2022מידע והודעותהקצאת קרקעות​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי לצורך הקמה וניהול של נכס, שישמש כמרכז קהילתי ובית כנסת, על ח"ח 240 בגוש 8272 ברח' נורוק נתניהGP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2695LAnd03112022.doc02/11/2022 22:00:00
string;#בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי https://www.netanya.muni.il/DocLib1/hakza031022.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2661hakza031022.pdf02/10/2022 21:00:00
string;#הקצאת קרקע לגוף ציבורי https://www.netanya.muni.il/DocLib1/land290822.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי מרכז קהילתי ובית כנסת עתידי בין הרח' גאולה כהן ורח' השל"ה הקדוש, נתניה​ GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2643land290822.pdf28/08/2022 21:00:00
string;#הקצאת קרקע לגוף ציבוריhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/land8247.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי הקמה וניהול של נכס שישמש לטובת אנשים עם מוגבלויות ולקשישים על חלקה 199 בגוש 8247 (נת/600/א') נתניה GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2617land8247.pdf30/07/2022 21:00:00
string;#הקצאת קרקע לגוף ציבוריhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/land9132.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי לצורך הקמה וניהול של נכס שישמש כמחסן לאופני ספורט לנכים ולעגלות נכים, על חלק מחלקה 4 בגוש 9132 בפארק איינשטיין GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2615land9132.pdf27/07/2022 21:00:00
string;#אישור פרוגראמה עירוניתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/land37.doc2022מידע והודעותהקצאת קרקעות​ הודעה לציבור בדבר אישור פרוגראמה עירונית לשטחי ציבור בהתאם לדרישה בנוהל הקצאות קרקע של משרד הפנים GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2555land37.doc01/06/2022 21:00:00