ועדה להקצאת קרקע/מבנה

 אודות

​הוועדה להקצאת קרקע/מבנה מופקדת על הסדרת הקצאת קרקע או מבנה (ללא תמורה) על ידי עיריית נתניה לגופים שונים הפועלים בתחומה לטובת הציבור. 

במסגרת עבודת הוועדה: 

בחינת הבקשות להקצאה המוגשות לעירייה, פיקוח ו​הקפדה על כללי מינהל תקין וטוהר המידות, הקפדה על ערך השוויון בין הגופים הפונים לקבלת הקצאה, הקפדה על עיקרון השקיפות בבחינת הבקשות וכו'.​

​הרכב הוועדה להקצאת קרקע/מבנה:

המידע יתפרסם בהמשך.

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים