שירות לקוחות בנושאי מגורים לתחלופת מחזיקים, אישורים לטאבו / משכנתה ומיסי עקיפין

החלפת מחזיקים- שכירות

 1. חוזה שכירות עדכני לשנת הכספים הנוכחית לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום ע"י המשכיר והשוכר, בצירוף צילום תעודת זהות וספח
 2. חובה למסור את החוזה בסמוך לתחילת תקופת השכירות
 3. במידה והחוזה חתום על ידי מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כוח בהתאם

הודעה על עזיבת נכס

 1. על העוזב למסור הודעה חתומה על ידו על עזיבת הנכס  ביום העזיבה
 2.  חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה, תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה

החלפת בעלים ו/או אישורים לטאבו

תחלופת בעלים ​על פי ​חוזה מכר/קנייה 

 1. חוזה מכר/קנייה חתום ע"י הצדדים כולל תאריך מסירת החזקה
 2. במידה והחוזה חתום ע"י מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כוח בהתאם
 3. נסח טאבו עדכני לשנת הכספים הנוכחית
 4. במידה ולא רשום תאריך מדויק ו/או שונה מהרשום בחוזה יש להביא מכתב על תאריך מסירת החזקה חתום ע"י הצדדים (המוכר והקונה)
 5. במידה והנכס מושכר יש לצרף​ חוזה שכירות לתקופה הנוכחית

תחלופת בעלים על פי צו ירושה או צוואה

 1. נסח טאבו עדכני
 2. צו ירושה חתום ע"י בית המשפט
 3. צוואה וצו קיום צוואה החתום ע"י בית המשפט 
 4. במידה והנכס מושכר יש לצרף​ חוזה שכירות לתקופה הנוכחית​

​תחלופת בעלים על פי הסכם מתנה

 • נסח טאבו עדכני
 • תצהירים חתומים על העברה ללא תמורה של המעביר ושל המקבל
 • במידה והנכס מושכר יש לצרף​ חוזה שכירות לתקופה הנוכחית

​תחלופת בעלים על פי הסכם גירושין

 • נסח טאבו עדכני
 • הסכם גירושין חתום ומאושר ע"י בית המשפט ותעודת גירושין
 • במידה והנכס מושכר יש לצרף​ חוזה שכירות לתקופה הנוכחית​​

תחלופת בעלים עקב מכירה ע"י כונסי הנכסים

 1. חוזה מכר/קנייה חתום
 2. נסח טאבו עדכני
 3. צו מינוי כונס הנכסים החתום ע"י בית המשפט
 4. אישור הההוצאה לפועל למכירת הנכס
 5. מכתב החתום ע"י כונס הנכסים על תאריך מסירת החזקה לקונה
 6. במידה והנכס מושכר יש לצרף חוזה שכירות לתקופה הנוכחית​

להנפקת אישור משכנתא                       

 1. נסח טאבו עדכני
 2. במידה והנכס מושכר יש לצרף חוזה שכירות לתקופה הנוכחית​​

לנוחיותכם, ניתן להגיש באמצעות הטפסים המקוונים הנמצאים בטפסים השימושיים מטה.

​​​​​​​

 

 

אישור משכנתא - ארנונה מגוריםאישור משכנתא - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/5.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/bak13.pdfבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
טופס החלפת מחזיקים שכירות- ארנונה מגוריםטופס החלפת מחזיקים שכירות- ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/4.docמילוי טופס לצורך טיפול בפניה להחלפת מחזיקים שכירותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=1
טופס החלפת מחזיקים, בעלות ו/אישור לטאבוטופס החלפת מחזיקים, בעלות ו/אישור לטאבוhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/3.docxמסמך הנחיות לביצוע תחלופת בעלים בנכסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=2
פניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבו - ארנונה מגוריםפניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבו - ארנונה מגוריםפניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבוhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=4

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}