איכות אוויר

 אודות

​חוק חופש המידע מחייב פרסום מדידות 3 חודשים לאחר קבלתן במשרדינו. לעדכנכם, בנתניה הוצבה תחנת ניטור איכות אוויר ניידת מטעם איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, במזרח העיר, במתחם הספורטק בנתניה. מדובר בהעתקת ניידת הניטור שהוצבה בשדרות​ בנימין לתקופה של שנה (ממצאיה היו תקינים) ועכשיו הועברה למיקומה החדש. מיקום הניידת נקבע בתיאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה ונצ​יגי העירייה.

מטרת הניידת לבצע מדידת המזהמים החשובים והעיקריים הנמצאים באוויר כגון: גופרית דו חמצנית (SO2), תחמוצות חנקן (NOx), אוזון (O3) , פחמן חד חמצני (CO) וחלקיקים נשימים.

לצפייה בנתוני המדידה בניידת בזמן אמת וכן לעיון בנתוני ארכיון המדידות- ​הקליקו כאן​​.

יודגש כי הנתונים המוצגים ​באתר מערך הניטור טרם עברו כיול ובקרה. סיכום הממצאים יועלה לאתר העירוני לאחר השלמת תקופת הניטור. ​​​

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#דוח שנתי ניידת בנתניה-2022https://www.netanya.muni.il/DocLib1/airqrreport07072022.pdf2022דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​סיכום מצב איכות האוויר לשנת 2022 באזור ספורטק יהלום, קריית השרון, נתניה,עפ"י מדידות תחנת הניטור הניידת GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2663airqrreport07072022.pdf02/10/2022 21:00:00
string;#בדיקות פליטת מזהמים בארובהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/airpollution24042022.pdf2022דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​בדיקות פליטת מזהמים בארובה ​.דו"ח​ בדיקה מס' KSM104 ​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;L0|#059ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550|עץ ארגוני:מינהל תפעול;GP0|#7f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d;L0|#07f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d|נושא:חופש המידע;GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2600airpollution24042022.pdf05/07/2022 21:00:00
string;#בדיקות פליטת מזהמים בארובהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/airpollution300122.pdf2022דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-350/21-2-0122 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;L0|#059ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550|עץ ארגוני:מינהל תפעול;GP0|#7f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d;L0|#07f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d|נושא:חופש המידע;GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2399airpollution300122.pdf01/05/2022 21:00:00
string;#אוניברקול צבעים בע"מ - בדיקות פליטת מזהמים בארובהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/airpollution30122.pdf2022דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-350/21-1-0122 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;L0|#059ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550|עץ ארגוני:מינהל תפעול;GP0|#7f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d;L0|#07f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d|נושא:חופש המידע;GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2400airpollution30122.pdf01/05/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – Urdan - Netaniyahttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution15082021.pdf2021דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​​CH-01 Stack Test Results (DOX), תאריך בדיקה 15/08/2021 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2390AirPollution15082021.pdf29/03/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – דניה קוסמטיקס בע"מhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution010122020.pdf2020דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-330-2-1220 תאריך בדיקה 10/12/2020GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2385AirPollution010122020.pdf28/03/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – לובופרינטhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution01022022.pdf2022דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​תוצאות בדיקת מזהמי אוויר בארובה , לובופרינט בע מ" ​ תאריך בדיקה 01/02/2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2382AirPollution01022022.pdf28/03/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – דניה קוסמטיקס בע"מhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution10122020.pdf2020דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-330-1-1220 תאריך בדיקה 10/12/2020, מס. מזהה 158907​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2384AirPollution10122020.pdf28/03/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – טמפו משקאות בע"מhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution28112021.pdf2021דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-239-2-1121, תאריך בדיקה 28/11/2021 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2388AirPollution28112021.pdf28/03/2022 21:00:00
string;#בדיקות איכות אוויר – טמפו משקאות בע"מhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/AirPollution281121.pdf2021דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​בדיקות פליטת מזהמים בארובה. דו"ח תוצאות מס. R-239-1-1121 , תאריך בדיקה 28/11/2021, מס. מזהה 63380​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2389AirPollution281121.pdf28/03/2022 21:00:00