טפסים ורישום חריגים

רישום חריגים מיועד לתושבים העונים לקריטריונים המפורטים להלן:

תושבי נתניה ששינו כתובתם בתוך העיר​

תושבים אלה מתבקשים למלא טופס מקוון מתאים ולהעביר את המסמכים הדרושים לכתובת המייל של מנהלת האזור. הרישום יתבצע דרך האתר.

מסמכים דרושים

  • אישור מאגף ההכנסות בעיריית נתניה על הכתובת החדשה
  • שינוי כתובת בתעודת זהות של שני ההורים + פרטי הילדים
  • בהעדר ארנונה על שמכם, יש להגיש תצהיר עו”ד עדכני + צילום ת.ז. של בעלי הדירה

תושבים חדשים

תושבים אלה מתבקשים למלא טופס מקוון מתאים ולהעביר את המסמכים הדרושים לכתובת המייל של מנהלת האזור.​

מסמכים דרושים

  • צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים בהן רשום/ה בנכם/בתכם
  • אישור מאגף ההכנסות על כתובת המגורים
  • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם (גם אם הילד לא ביקר בגן)​

עולים חדשים

תושבים אלה מתבקשים למלא טופס מקוון מתאים ולהעביר את המסמכים הדרושים לכתובת המייל של מנהלת האזור.​​

מסמכים דרושים

צילום דרכון / תעודות זהות של שני ההורים בהם רשום בנכם/בתכם

אישור מאגף ההכנסות* על כתובת המגורים​

שנה נוספת בגן חובה

הורה שקיבל אישור השארות שנה נוספת מהשירות הפסיכולוגי ישלח במייל את האישור בצירוף צילום של שני ת.ז + ספח למחלקת בתי הספר במנהל חינוך בעיריית נתניה, זאת לצורך גריעת הילד ממועמדות כיתה א׳​.

 לאחר גריעת הילד יש להעביר את האישור למייל מנהלת האזור (על פי כתובת המגורים הרשומה). 

מגוריכם  מקומות בגן הנוכחי ישמרו עד 30.4.2023 , לילדים מאובחנים בלבד!​

​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דאישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.pdf
בקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתבקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten4.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten2.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיטופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten3.docxבקשת הורי התלמיד/ה להשארת בנו/ביתו שנה נוספת בגן פרטי בעיר נתניה
טופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםטופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten8.pdfבקשה לרישום חריג לתושבים חדשים ועולים והישארות שנה נוספת תלמיד לגן ילדים
טופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דטופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten3.docxטופס בקשה לשינוי אופציות לרישום לגני ילדים
טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/leavethecityform.docxטופס ביטול רישום לגן ילדים עירוני
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42
טופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-bank-payment2022.docxהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=33
טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/hazhara.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}