חינוך מיוחד

בנתניה ניתנים שירותי חינוך מיוחד במסגרות שונות: גני ילדים, כיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ובתי ספר לחינוך מיוחד.

זכאות לחינוך מיוחד

הזכאות לחינוך מיוחד נקבעת בוועדת זכאות ואפיון בהתאם לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.

ועדת הזכאות והאפיון קובעת את הזכאות, רמת התפקוד של התלמיד ואת סל השירותים לו זכאי כל תלמיד. הועדות מתקיימות בין חודש ינואר ועד חודש מאי. 

בקשה לדיון בועדת זכאות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 31.3.24​.

בחירת מסגרת חינוך

בהתאם לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, ההורים יהיו רשאים לבחור את סוג המסגרת בו ניתן יהיה לממש את הסל במידה והתלמיד נמצא בעל זכאות לשירותי חינוך מיוחד –  האפשרויות למימוש הסל בבחירה יכולות להיות בין ביה"ס לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד, כיתה רגילה בביה״ס לחינוך רגיל.

שיבוץ

מסגרות החינוך המיוחד פרוסות ברחבי העיר ונותנות מענה אזורי על פי אפיונים ייחודיים ושכבות גיל מותאמות. במידה ואין מסגרת מתאימה בעיר לצרכי התלמיד, ישובץ התלמיד על פי זכאותו בבית ספר מחוץ לעיר. שיבוץ התלמידים נקבע על ידי ועדות שיבוץ עירוניות בכפוף לסוג הזכאות שנקבעה בוועדת הזכאות. השיבוצים מתקיימים עד חודש יולי והודעת השיבוץ תשלח להורים על ידי האגף לחינוך מיוחד.

בקשות העברה לאחר שיבוץ בחינוך המיוחד 

ניתן להגיש עד שבועיים מיום קבלת הודעת השיבוץ האגף חינוך מיוחד.

בקשות רישום לכיתה א׳ בחינוך רגיל​ בלבד

בקשות רישום לתלמידים מגן חינוך מיוחד או מגן רגיל עם סל אישי, המעוניינים להירשם לכיתה א' בחינוך רגיל בלבד:​

  1. צריכים לבצע רישום במועדי הרישום באמצעות האינטרנט.
  2. הגשת בקשת הרישום הינה על תנאי וכפופה לאזורי הבחירה
  3. ההחלטה על השיבוץ הסופי כפופה להחלטת האגף לחינוך מיוחד/ האגף לחינוך יסודי

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף לחינוך מיוחד בעיריית נתניה.

​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים