תהליך שיבוץ למוסדות חינוך

ועדת שיבוץ

שיבוץ תלמיד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד או החינוך הרגיל הוא באחריות רשות החינוך המקומית, שבה מתגורר התלמיד. בעיר נתניה פועלת ועדת שיבוץ, שתפקידה לפעול לשיבוץ כל התלמידים בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, במסגרת חינוכית ההולמת את צורכיהם וקרובה ככל האפשר למקום מגוריהם, בזמינות אפשרית, בהתאם להחלטות המתקבלות מתוקף ועדת השמה או ועדת זכאות ואפיון. הוועדה מתחשבת בעמדת ההורים לגבי מקום השיבוץ אך משבצת בפועל על פי מכלול שיקולים מקצועיים ומינהליים. 

עיריית נתניה מתעדת ברישומיה כל תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים ועתיד ללמוד בגן חינוך מיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל או במסגרת לחינוך מיוחד.

ועדת ערר והעברות

הודעה על שיבוץ התלמידים במוסד החינוכי בהתאם לזכאות שנקבעה על ידי ועדת הזכאות, נשלחת להורי התלמיד, בדרך כלל באמצעות מסרון לטלפון הנייד. 

ניתן להגיש בקשת ערעור על השיבוץ לוועדת העברות באמצעות טופס בקשת העברות. את הבקשה יש להגיש עד שבועיים מיום קבלת ההודעה על השיבוץ. החלטת ועדת ההעברות היא סופית וההודעה עליה תישלח להורים לא יאוחר מ-15 באוגוסט בכל שנה.

איור של הודעה על שיבוץ באמצעות מסרון לטלפון הנייד

מעבר תלמידים מגן חינוך מיוחד לכיתה א'

השיבוץ של תלמידי כיתות א' נעשה על ידי ועדת השיבוץ, לאחר הדיון ובכפוף להחלטת ועדת הזכאות. הוועדה תשבץ את התלמידים בכיתות התואמות את מוגבלותם, ובשאיפה לשיבוץ באזור מקום מגוריהם, ככל  שיתאפשר. 

בעיר נתניה נפתחות 5-4 כיתות חינוך מיוחד מדי שנה והשיבוץ בהן נעשה על בסיס איזורי. להורים ניתנת אפשרות לבחירה בזרם החינוכי המתאים להם: ממלכתי (מ"מ) או ממלכתי דתי (חמ"ד) או חרדי.

מעבר תלמידי חינוך מיוחד מכיתה ו' לחטיבת הביניים

השיבוץ לתלמידי כיתות ז' יעשה על ידי ועדת השיבוץ, לאחר הדיון ובכפוף להחלטת ועדת הזכאות. הוועדה תשבץ את התלמידים בכיתות התואמות את מוגבלותם, ובשאיפה לשיבוץ באזור מקום מגוריהם, ככל שיתאפשר. 

בעיר נתניה נפתחות 5-4 כיתות חינוך מיוחד מדי שנה והשיבוץ בהן נעשה על בסיס אי​זורי. 

​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים