בתי ספר יסודיים

חיפוש בתי ספר יסודיים

חפשו לפי שכונה

 

 

בית ספר יסודי אהרון דוידיבית ספר יסודי אהרון דוידי<img alt="מסדרונות בית הספר אהרון דוידי" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/יסודי/אהרון%20דוידי/תז/2.JPG" style="BORDER:0px solid;" />בית חינוך אהרון דוידי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב שמורת נחל שניר 3, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/AharonDavidi.aspxתמונת פריט
בית ספר יסודי אמית עמיטלבית ספר יסודי אמית עמיטל<img alt="בית הספר אמית עמיטל" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/יסודי/עמיטל/תז/001.JPG" style="BORDER:0px solid;" />בית חינוך אמית עמיטל, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב אלנקווה 10, נתניה. https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/AmitAmital.aspxתמונת פריט
בית ספר יסודי אמית אורגדבית ספר יסודי אמית אורגד<img alt="שיעור בבית הספר אמית אורגד" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/יסודי/אמית%20אורגד/תז/2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />בית חינוך אמית אורגד, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב שרת 21, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/AmitOrgad.aspxתמונת פריט
בית ספר יסודי אביחיבית ספר יסודי אביחי<img alt="בית ספר יסודי אביחי. בית הספר ממוקם ברחוב טום לנטוס 31, נתניה" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גנים/גן%20אביבית%20801/תז/2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />בית חינוך אביחי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב טום לנטוס 31, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Avichai.aspxתמונת פריט
בית ספר יסודי ברקאיבית ספר יסודי ברקאיבית חינוך ברקאי, בית ספר יסודי בזרם החינוך ה. כתובת בית הספר - רחוב יהודה הנשיא 2, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Barkai.aspxתמונת ברירת מחדל
בית ספר יסודי באריבית ספר יסודי בארי<img alt="שיעור בבית הספר בארי" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/יסודי/בארי/תז/2.JPG" style="BORDER:0px solid;" />בית חינוך בארי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב בר אילן 12, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Beeri.aspxתמונת פריט
בית ספר יסודי בית חנהבית ספר יסודי בית חנהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/BeitHana.aspxתמונת ברירת מחדל
בית ספר יסודי בית מרגליתבית ספר יסודי בית מרגליתhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/BeitMargalit.aspxתמונת ברירת מחדל