תשלום אגרת חינוך

הורים יקרים! במהלך הרישום לגן עירייה (בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד) תדרשו לעדכן פרטים עבור הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי או לחילופין עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון הבנק. 

במידה ולא יוסדר אמצעי תשלום רשאית עיריית נתניה לעשות שימוש באמצעי תשלום שעודכן עבור שנת הלימודים הקודמת.

חשוב לדעת-  בהסדרת אמצעי תשלום לא יתקבל כרטיס אשראי דיירקט או כרטיס של ביטוח לאומי.

סכום התשלום ומועדי תשלומים

גובה התשלום נקבע על ידי ועדת החינוך של הכנסת ומאושר על ידי יושב ראש ועד ההורים בטרם תחילת החיוב. 

סכום התשלום כולל את אגרת החינוך וכן סעיפים נוספים: ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות, תשלומים מרצון ותל״ן.

גובה התשלום לשנת הלימודים התשפ״ב (השנה הנוכחית) עמד על 665 ₪ לכל השנה. 

סכום החיוב לשנת הלימודים התשפ״ג אינו ידוע כעת ויפורסם לוועדי ההורים מיד כשיישלח ממשרד החינוך.

החיוב יגבה באמצעות הוראת הקבע באמצעי התשלום אותו הזנתם, ב-4 תשלומים במועדים:

  • 01/09/2022
  • 02/11/2022
  • 02/01/2023 
  • 02/03/2023

התשלום הראשון נגבה עבור עבור ביטוח חובה ויתרת הסכום נגבה ב-3 תשלומים שווים.

במידה ומסיבה כלשהי לא עודכנו הפרטים עבור הוראת הקבע במהלך תאריך הרישום, ניתן לעשות כן עד תאריך 31/8/2022 באתר האינטרנט העירוני.

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להצטרף להסדר התשלומים והתשלום יחויב בסכום אחד.

אי תשלום אגרת החינוך עשוי להוביל להליכי אכיפה כנגד החוב ואף לפתיחת הליכים משפטיים לצורך גביית החוב.

הורים לילדים המבקרים במרכזי העשרה יתבקשו לשלם תשלום שנתי בסך של 110 ₪ אשר יגבה בנפרד.

לבירורים וביצוע תשלום ניתן לפנות בערוצים הבאים:

  • מוקד טלפוני לתשלומים ובירורים 6179*
  • פניות באמצעות טופס מקוון באתר העירוני, יש לבחור את הנושא ״תשלומי חינוך״

תשלום עבור ביקור במרכזי העשרה העירוניים:

תשלום חד פעמי יגבה במהלך חודש נובמבר עבור פעילות של חלק מגני חובה במרכזי ההעשרה העירוניים. הפעילות תתקיים באזורים מסוימים בעיר.

מידע יימסר בהמשך באמצעות הגננות. הסדר התשלום יהיה בתוקף כל עוד ילדכם מבקר בגן עירוני.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

רישום אונליין - חינוך לגיל הרךרישום אונליין - חינוך לגיל הרךhttps://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=274000&PageID=26001&group=1
שליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםשליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3
תשלומי חינוךתשלומי חינוךתשלום אגרת שירותים וגני ילדים לעיריית נתניהhttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/274000/mislaka/29

 

 

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דאישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.pdf
בקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתבקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten4.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten2.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיטופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten3.docxבקשת הורי התלמיד/ה להשארת בנו/ביתו שנה נוספת בגן פרטי בעיר נתניה
טופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםטופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten8.pdfבקשה לרישום חריג לתושבים חדשים ועולים והישארות שנה נוספת תלמיד לגן ילדים
טופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דטופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten3.docxטופס בקשה לשינוי אופציות לרישום לגני ילדים
טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/leavethecityform.docxטופס ביטול רישום לגן ילדים עירוני
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42
טופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-bank-payment2022.docxהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=33
טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/hazhara.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}