לוח זמנים ואופן רישום

עדכון- לוחות זמנים לרישום במזכירויות בתי ספר​

הורים יקרים, בימים אלו נשלח אליכם מכתב שיבוץ באפשרותכם לבדוק באתר את השיבוץ לילדכם. האתר יפתח לצפיה בין התאריכים 22/6/2022 עד 4/7/2022.

להלן לוחות זמנים לרישום במזכירויות בתי ספר, בהצלחה.

מרחב צפון 

בית ספר שרת

ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל:

 • יום ראשון כז' בסיון 26/6/2022 בין השעות 08.30-14.30
 • יום שני כח' בצמוז 27/6/2022 בין השע​​ות 08.30-13.30 ובין השעות 16.00-18.00   

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר, בטלפון מס' 09-8610755.

בית ספר ש"י עגנון

ימי רישום ן יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל:

 • מיום ראשון ד' בתמוז 3/7/22 עד יום חמישי ח' בתמוז 7/7/22 בין השעות 08.00-13.00 
 • ביום שלישי ו'  בתמוז 5/7/22 יתקיים גם אחה"צ בין השעות 16.00-18.00   

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8844990.

מרחב דרום

בית ספר אלדד

ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל:

 • ביום ראשון ד' בתמוז 3/7/22 בין השעות 09.00-18.00 
 • ביום שני  ה'  בתמוז 4/7/22 בין השעות 09.00-18.00 

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8356560.

בית ספר טשרניחובסקי

ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל

 • מיום רביעי כג' בסיון 22/6/22 בין השעות 09.00-16.00
 • וביום שני ה' בתמוז 4/7/22 בין השעות 09.00-16.00
 • יום שלישי  ו' בתמוז 5/7/22 בין השעות 09.00-13.00 ובין 15.00-18.00

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8930510.

אורט גוטמן

הרישום לבית הספר יערך באופן מקוון (בין התאריכים 26.6.2022 עד ה-30.6.2022) באתר האינטרנט של בית הספר

הורים שמתקשים להירשם באופן מקוון מוזמנים להגיע באופן מיוחד למזכירות בית הספר, לקבלת סיוע ביום א' – 3.7.2022 בין השעות 08.30-14.00.

בית ספר חיים גורי

​ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל

 • יום שלישי כט' תמוז 28/6/2022 משעה 10.30-18.00
 • יום רביעי ל' בתמוז 29/6/2022 משעה 09.00-16.00

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-789933.

מזרח העיר

אורט נתן אלתרמן

ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל:

 • מיום שלישי כט' בסיון 28/6/22 בין השעות 15.30-19.30 
 • וביום רביעי ל' בסיון 29/6/22 בין השעות 08.00-13.00
 • יום חמישי  א' בתמוז 30/6/22 בין השעות 15.30-19.30

​לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8348198.

אורט מרים שטקליס

ימי רישום יערכו במזכירות בית הספר בתאריכים הנ"ל:

 • יום שלישי ו' בתמוז 5/7/22 בין השעות 09.00-13.00 ובין השעות 16.00-19.30
 • יום רביעי ז' בתמוז 6/7/22 בין השעות 09.00-13.00 ובין השעות 16.00-19.30

לאחר התאריכים הנ"ל יש לתאם רישום מול מזכירות בית הספר בטלפון מס' 09-8348525.

מסמכים נדרשים

אנא הביאו עמכם את המסמכים הבאים:

 • מכתב שיבוץ זה
 • גיליון ציונים של המחצית הראשונה של כיתה ו' + צילום
 • צילום חשבון ארנונה (לעדכון כתובת מגורים. בלי מסמך לא תשונה הכתובת)
 • תעודת עולה לתלמידים שהם עולים חדשים (עד 4 שנים) או צילום של עמודים 4-5 בתעודת העולה
 • תעודת זהות וספח אחד ההורים שבה רשום התלמיד + צילום 
 • שלוש תמונות דרכון 
 • טופס ויתור סודיות חתום על ידי ההורים 
 • אבחון פסיכודידקטי בתוקף לתלמידים שעברו אבחון בבית הספר היסודי
 • הורים גרושים/פרודים – על ההורים למלא טופס אותו ניתן להוריד מהאתר העירוני ולהביא את הטופס חתום ביום הרישום.

חשוב לדעת

 • ​​במסגרת הליך ”הבחירה המבוקרת של אזורי הרישום“ תלמידים מזרם הממלכתי ותלמידים מהזרם הממלכתי דתי המבקשים מעבר זרם – ירשמו באמצעות אתר האינטרנט ​​העירוני
 • מ​​​כתבי שיבוץ ישלחו לבתי התלמידים, עד לסוף חודש מאי 2022. במכתב התשובה יופנה התלמיד לחטיבת הביניים אליה התקבל, להשלמת הרישום. במכתב יצוינו תאריכי הרישום ושעות קבלה בכל בית ספר
 • תלמיד המבקש לשנות את השיבוץ – מוזמן להגיש בקשת העברה מפורטת בכתב, על גבי ​"טופס בקשת העברה" (הטופס זמין להורדה באתר זה)​​ ולצרף את המסמכים הרלבנטיים. בקשות ההעברה ניתן יהיה להגיש ​​תוך שבועיים מיום קבלת מכתב השיבוץ​
 • ​את טופס הבקשה יש לשלוח למחלקת הרישום העל יסודי בעירייה, באמצעות טופס יצירת קשר המופיע בעמוד זה, לחילופין ניתן לשלוח את הטופס באמצעות פקס (מספר הפקס של המחלקה מופיע בצידו השמאלי של עמוד זה) 
 • את טופס בקשת העברה יש להגיש לא יאוחר מתאריך 15/6/22​.  בקשות ​אשר יוגשו לאחר מועד זה, יש​ובצו על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולים מערכתיים

לוחות זמנים

 1. 7/4/22-1/5/2022- רישום אינטרנטי
 2. עד 23/5/2022- מינהלת בחירה מבוקרת לשיבוץ תלמידים: דיון בבקשות השיבוץ והגרלות​
 3. עד 28/5/22 - הודעות שיבוץ נשלחות להורים
 4. עד 15/6/2022- תלמידים יכולים להגיש בקשת העברה בכתב על שיבוץ על גבי טופס פורמלי למחלקת רישום על יסודי
 5. עד 28/6/2022- קבלת תשובה סופית לאחר דיון על בקשת ההעברה באישור מינהלת עירונית
 6. עד שבועיים ממועד קבלת תשובה סופית- ערעור למשרד החינוך במידה והתשובה הסופית אינה לרוחכם עליכם להפנות ערעור למשרד החינוך תוך שבועיים מקבלת התשובה הסופית.

הדרכה ויעוץ

במידה ואתם זקוקים ליעוץ, להדרכה או למידע נוסף, ניתן לפנות ליועצת בית הספר או למחלקת הרישום באגף החינוך העל יסודי בעיריית נתניה, לפני תקופת הרישום ובמהלכו, מדי יום (פרטי יצירת קשר של מחלקת הרישום מופיעים בצידו השמאלי של עמוד זה).

​​​​​​

 

 

טופס בקשת מעבר, שכבה ז' בחינוך העל יסודיטופס בקשת מעבר, שכבה ז' בחינוך העל יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/6.pdfבקשת העברה לתלמידים משכבה ז', עבור אגף חינוך על יסודי
טופס בקשת מעבר, שכבה ח'- י"א בחינוך העל יסודיטופס בקשת מעבר, שכבה ח'- י"א בחינוך העל יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/5.pdfבקשת העברה לתלמידים משכבה ח'- י"א, עבור אגף חינוך על יסודי
טופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןטופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/moked-magen.docxטופס הפניה לילד בסיכון - בטופס יש לציין את פרטי הילד והסיבה להפניה
טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Secondary%20education4.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים