לוח זמנים ואופן רישום

• מכתבי שיבוץ ישלחו לבתי התלמידים, עד לאמצע מאי 2024, במכתב התשובה יופנה התלמיד לחטיבת הביניים אליה התקבל, להשלמת הרישום. 

• תלמיד המבקש לשנות את השיבוץ – מוזמן להגיש בקשת העברה מפורטת באמצעות טופס מקוון  ולצרף את המסמכים הרלבנטיים. בקשות ההעברה ניתן יהיה להגיש עד 28.5.2024 .

  • ​הערהבקשות אשר יוגשו לאחר מועד זהישובצו על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולים מערכתיים.
​​רישום ​​אינטר​​נטי
​​31.3-07.04.24
​​מינהלת בחירה מבוקרת לשיבוץ תלמידים:דיון בבקשות השיבוץ והגרלות
​​עד 12.5.24​
​​הודעות ש​​יבוץ נשלחות להורים
​​החל מ 19.5.24
​​תלמידים יכולים להגיש בקשת העברה בכתב על שיבוץ על גבי טופס פורמלי למחלקת רישום על יסודי.
​​עד 28.5.24
​​קבלת תשובה סופית לאחר דיון על בקשת ההעברה באישור מינהלת עירונית
​​עד 23.6.24
​​ערעור למשרד החינוך במידה והתשובה הסופית אינה לרוחכם עליכם להפנות ערעור למשרד החינוך תוך שבועיים מקבלת התשובה הסופית.
​​תוך שבועיים​


הדרכה ויעוץ:

במידה והנך זקוק ליעוץ, להדרכה או לקבל מידע נוסף, ניתן לפנות ליועצת בית ספרך או לאגף החינוך העל יסודי לפני תקופת הרישום ובמהלכו, מדי יום לטל’ 09-8362896 לגב’ מאיה זטלאוי, מנהלת מחלקת רישום על יסודי, לגב׳ אפרת מכלוף פקידת רישום על יסודי . 

​​​​​​​​

 

 

טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר- חינוך על יסודיטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר- חינוך על יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/2.pdfטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/form215.aspx
טופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןטופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/moked-magen.docxטופס הפניה לילד בסיכון - בטופס יש לציין את פרטי הילד והסיבה להפניה
טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Secondary%20education4.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים