לוח זמנים ואופן רישום

מכתבי שיבוץ ישלחו לבתי התלמידים, עד לסוף חודש מאי 2023. במכתב התשובה יופנה התלמיד לחטיבת הביניים אליה התקבל, להשלמת הרישום. במכתב יצוינו תאריכי הרישום ושעות קבלה בכל בית ספר.​
תלמיד המבקש לשנות את השיבוץ – מוזמן להגיש בקשת העברה מפורטת בכתב, על גבי "טופס בקשת העברה" ולצרף את המסמכים הרלבנטיים. בקשות ההעברה ניתן יהיה להגיש תוך שבועיים מיום קבלת מכתב השיבוץ.

להורדת הטופס

טופס בקשת מעבר, שכבה ח'- י"א בחינוך העל יסודי​

טופס בקשת מעבר, שכבה ז' בחינוך העל יסודי


  • הבקשה תוגש בכתב למחלקת הרישום העל יסודי בעירייה, לידי הגב’ מאיה זטלאוי מנהלת מחלקת רישום באמצעות פקס מס’ 09-7749032 או בטופס המצורף. טופס בקשת העברה ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 15 ביוני 2023.
הערהבקשות אשר יוגשו לאחר מועד זהישובצו על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולים מערכתיים.

​רישום ​​אינטרנטי

מינהלת בחירה מבוקרת לשיבוץ תלמידים:דיון בבקשות השיבוץ והגרלות

הודעות ש​​יבוץ נשלחות להורים

תלמידים יכולים להגיש בקשת העברה בכתב על שיבוץ על גבי טופס פורמלי למחלקת רישום על יסודי.

קבלת תשובה סופית לאחר דיון על בקשת ההעברה באישור מינהלת עירונית

​ערעור למשרד החינוך במידה והתשובה הסופית אינה לרוחכם עליכם להפנות ערעור

למשרד החינוך תוך שבועיים מקבלת התשובה הסופית.​29.3-20.4.23

​עד 24.5.23​

עד 31.5.23

עד 15.6.23

עד 28.6.23

תוך שבועיים


הדרכה ויעוץ:


במידה והנך זקוק ליעוץ, להדרכה או לקבל מידע נוסף, ניתן לפנות ליועצת בית ספרך או לאגף החינוך העל יסודי לפני תקופת הרישום ובמהלכו, מדי יום לטל’ 09-8362813 לגב’ מאיה זטלאוי, מנהלת מחלקת רישום.​

​​​​​​​​

 

 

בקשה לרישום לימי היכרות לכיתות מופת בקשה לרישום לימי היכרות לכיתות מופת https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/MOfet24.pdfבקשה לרישום לימי היכרות לכיתות מופת https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/forms.aspx?formID=205
טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר- חינוך על יסודיטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר- חינוך על יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/2.pdfטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/form215.aspx
טופס בקשת מעבר, שכבה ז' בחינוך העל יסודיטופס בקשת מעבר, שכבה ז' בחינוך העל יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/6.pdfבקשת העברה לתלמידים משכבה ז', עבור אגף חינוך על יסודי
טופס בקשת מעבר, שכבה ח'- י"א בחינוך העל יסודיטופס בקשת מעבר, שכבה ח'- י"א בחינוך העל יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/טפסים%20שימושיים/חינוך/55.pdfבקשת העברה לתלמידים משכבה ח'- י"א, עבור אגף חינוך על יסודי
טופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןטופס הפנייה למוקד מגן - ילד בסיכוןhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/moked-magen.docxטופס הפניה לילד בסיכון - בטופס יש לציין את פרטי הילד והסיבה להפניה
טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום/העברה/עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספרhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Secondary%20education4.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים