ועדת זכאות ואפיון

​ועדת זכאות ואפיון היא ועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988 (תיקון 11, יולי 2018). הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום, על פי תעודת הזהות של הוריו.

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

 • ​לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות הפונה לוועדה, בהתאם להערכת תפקודו בתחומים הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

 • לדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי בשל מוגבלות אחת או יותר, המשפיעה על תפקודו.

 • לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל, שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

איור של מגוון מסגרות חינוך מיוחד

אוכלוסיית היעד של הוועדה

לוועדה ניתן להפנות:

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.

 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.

 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

לוחות זמנים

הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרץ מדי שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א'. הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות ועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.  

הגשת בקשות מאוחרת לתאריך זה תהיה בנוהל בקשה לוועדת זכאות חריגה. הבקשה מוגשת לאישור משרד החינוך, ומאושרת על פי קריטריונים מותאמים, ביניהם: עולים חדשים, אשפוז-טיפול רווחה חריג, התדרדרות קיצונית בתפקוד, ובכפוף  לזמינות מקום שיבוץ פנוי וזמין. 

חברי ועדת זכאות ואפיון

 • יושב ראש הוועדה יהיה עובד משרד החינוך בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד.
 • נציג רשות החינוך המקומית, שהוא מנהל מחלקת החינוך כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות או מי מטעמו, שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד.
 • שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והאחר מפקח כולל לחינוך רגיל, או נציגיהם.
 • פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, מטעם הרשות המקומית.
 • הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר, מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני ההורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

איור של חברי ועדה זכאות ואפיון

מוזמנים נוספים לוועדה

 • לדיון בעניינו של התלמיד יוזמן איש מהצוות הרב מקצועי ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד. 
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם.
 • הוועדה רשאית להזמין אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך להשתתף בדיוני הוועדה, ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים. 
 • ההורים רשאים, אף הם, לבקש השתתפות של רופא מומחה או עובד סוציאלי בוועדה.

המסמכים המוגשים לוועדה

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד לפני ההפניה לוועדה לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד במסגרת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון
 • שאלון רמת תפקוד
 • שאלון להורים
 • שאלון לתלמיד
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות
 • מסמכים נוספים שההורים יכולים להוסיף באמצעות המוסד החינוכי

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים