בקשת בחירת בית ספר במרחב חינוכי אחר

בקשה לבחירת בית ספר במרחב חינוכי אחר​, בתקופת הרישום בלבד (בין התאריכים א-כ"א בשבט תשפ"ד​, 11.1.24 – 31.1.24)

בקשה לבחירת בית ספר במרחב חינוכי אחר, ניתן להגיש לאחר ביצוע רישום התלמיד באינטרנט כנדרש על פי איזור הרישום אליו הוא שייך.
הגשת בקשות תתאפשר רק באותו הזרם (מבית ספר ממלכתי לבית ספר ממלכתי ומבית ספר ממלכתי דתי-לבית ספר ממלכתי דתי אחר). לא יתקבלו בקשות מבית ספר על מרחבי.
הג​שת הבקשה תתאפשר במהלך תקופת הרישום עד לתאריך כ"א בשבט תשפ"ד ,  31.1.24 בלבד. יש לציין מספר אישור הרישום באינטרנט (מספר פנייה). הדיון בבקשה יהיה לאחר שיבוץ התלמיד ע"פ המרחב אליו הוא שייך

בקשת העברה לאחר שיבוץ כיתה א' 

ניתן להגיש בקשת העברה לאחר קבלת מכתב השיבוץ בתוך שבועיים מיום קבלת המכתב.
בקשה שתוגש לאחר שבועיים מיום קבלת מכתב השיבוץ  ועד 15.7.24 תענה עד 1.8.24.
בקשה שתוגש לאחר 15.7.24 תענה עד 10.9.24.​
  • הגשת בקשות העברה יתאפשרו באופן מקוון בלבד באתר העירוני בצירוף המסמכים הנדרשים

​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}