נהלי רישום כללים וטפסים

מערכת החינוך היסודי בנתניה כוללת 55 בתי ספר יסודיים בהם מוסדות חינוך בזרם הממלכתי, חינוך ממלכתי דתי (חמ"ד), ממלכתי חרדי (ממ"ח) ומוכר שאינו רשמי (מוכש"ר).
בכל פנייה למחלקת הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים כולל עותק מצולם:

1. ​​תעודת זהות של שני ההורים עם ספח פתוח לגמרי הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר.
2. אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות. באפשרותכם לקבל אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה לאחר הצגת חוזה השכירות או הרכישה הרשום על שם הורי התלמיד למחלקת הגביה. 
במקרים והארנונה אינה על שם הורי התלמיד יש להציג תצהיר על מקום המגורים חתום בפני עו"ד והעתק חשבון ארנונה על שם בעל הנכס​.

לתשומת לבכם!
ללא קבלת המסמכים כנדרש לא נוכל להשלים את הליך הרישום או בקשת העברה

במקרים הבאים להלן ​המסמכים הדרושים: 

​​הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים 

במקרים של רישום חדש, בקשות העברה או בקשת אישור עזיבה מהעיר / לחו"ל, הורים אשר הגרים בשתי כתובות נפרדות והינם גרושים או פרודים או יחידניים, מתבקשים בנוסף למסמכים הרלוונטיים לכל בקשה להציג: 

 • כתב הסכמה להורים גרושים/פרודים חתום על ידי שני ההורים  + צילומי תעודות זהות + ספח פתוח עם פרטי התלמיד
 • הורה שהינו האפוטרופוס החוקי של התלמיד ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין המציין זאת
 • הורה יחידני יצרף תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ממשרד הפנים​​​

תושבים חדשים בעיר

תושבים חדשים בעיר המגיעים מישוב אחר ומבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' יגישו את המסמכים הדרושים. 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יתאפשר רישום באתר העירוני. להלן המסמכים הדרושים:​

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר
 • במידה וההורים גרושים/חיים בנפרד יש להציג תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ע"פ הכתובת החדשה
 • אישור מחזיק נכס ממחלקת הגביה/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות
 • במקרה והארנונה אינה על שם הורי התלמיד (לדוגמא מגורים אצל קרובי משפחה) יש להגיש תצהיר חתום בפני עו"ד על מקום המגורים + העתק מחשבון ארנונה אחרון על שם בעל הנכס​
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין אם הילד למד במסגרת חינוך רגיל / חינוך מיוחד​

תושבים עתידים בעיר, בית בבנייה/שכירות עתידית

תושבים אשר רכשו/שכרו בית ומתעדים לעבור בחופשת הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים ומבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' יגישו את המסמכים הדרושים. 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יתאפשר רישום באתר העירוני. להלן המסמכים הדרושים:​

 • תעודות זהות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת 
 • אישור מחזיק נכס ממחלקת הגבייה/אישור תחלופת משלמים (בהצגת חוזה קניה/שכירות). אישור תחלופת משלם בארנונה יתאפשר לתת לשוכרים לכל המקודם חודשיים לפני מועד השכירות הרשום בחוזה וזאת בתנאי שיהיה בחודש זוגי, כלומר לשוכרים בחודש אוגוסט ינתן בחודש יוני וגם לשוכרים ביולי ינתן בחודש יוני.
 • ​טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין אם הילד למד במסגרת חינוך רגיל / חינוך מיוחד ​

עולים חדשים/תושבים חוזרים

עולים חדשים או תושבים חוזרים המבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' יגישו את המסמכים הדרושים. 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יתאפשר רישום באתר העירוני. להלן המסמכים הדרושים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר
 • במידה וההורים גרושים/חיים בנפרד יש להציג תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ע"פ הכתובת החדשה
 • אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות
 • צילום דף ההורים ודף הילדים בתעודת עולה/תושב חוזר-צילום דף ההורים ודף הילדים
 • תעודת מבית הספר הקודם (לא חובה)​

תיירים

תיירים המבקשים לרשום את ילדיהם לכיתה א' יגישו את המסמכים הדרושים. 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם יתאפשר רישום במחלקת הרישום לתלמידים בעיריית נתניה. להלן המסמכים הדרושים:

 • דרכונים של הורי התלמיד + כרטיס אישור כניסה לארץ מביקורת הגבולות
 • דרכון של התלמיד + כרטיס אישור כניסה לארץ מביקורת הגבולות
 • אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד

רישום כיתה א' לתושבים ששינו כתובת מגורים בתוך העיר​

תושבים אשר שינו את כתובתם בתוך העיר ומבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר, ימלאו בקשת העברה ויצרפו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר התואמת את הכתובת בתעודת הזהות.
 • במידה וההורים גרושים/חיים בנפרד יש להציג תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ע"פ הכתובת החדשה
  אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד 

רישום כיתה א' לתושבים ששינו כתובת מגורים בתוך העיר​ (ללא ארנונה על שמם)

תושבים אשר שינו את כתובתם בתוך העיר ואין להם ארנונה על שמם, מאחר והם מתגוררים אצל קרובי משפחה/חוזה השכירות כולל את תשלום הארנונה וכדומה, ומבקשים לרשום את ילדיהם לבית ספר בכתובת החדשה יגישו את המסמכים הדרושים. 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם, יתאפשר רישום באתר העירוני על פי כתובת המגורים החדשה. להלן המסמכים הדרושים: ​

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר בכתובת החדשה
 • במידה וההורים גרושים/חיים בנפרד ​יש להציג תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ע"פ הכתובת החדשה​
 • תצהיר על מקום מגורים חתום בפני עורך דין
 • העתק חשבון ארנונה של בעל הדירה  

מיופה כוח

במקרים של רישום חדש, בקשות העברה או בקשת אישור עזיבה מהעיר/לחו"ל , מיופה כח מטעם הורי התלמיד בנוסף למסמכים הרלוונטיים כל בקשה מתבקש להציג:

 • תעודת זהות של מיופה הכוח 
 • תעודת זהות של שני ההורים – מקור בלבד
 • מכתב יפוי כח מטעם ההורים

בקשת עזיבה מהעיר לישוב אחר/חו"ל

תושבים המתעדים לעזוב לישוב אחר או לחו"ל באופן מיידי או לשנת הלימודים הבאה נדרשים להגיש בקשה ולצרף מסמכים לפי המפורט מטה.

טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר

עזיבה מתוכננת לשנת הלימודים הבאה

 • מילוי טופס הבקשה
 • צילומי תעודות זהות כולל ספח פתוח של שני ההורים
 • חוזה קניה או שכירות על שם הורי התלמיד/במקרים שאין חוזה על שם הורי התלמיד יש להגיש תצהיר על מקום המגורים החדש חתום בפני עו"ד​

עזיבה לחו"ל

במקרה של עזיבה לחו"ל – יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • מילוי טופס בקשה
 • צילום תעודות זהות כולל ספח פתוח של הורי התלמיד
 • כרטיס טיסה של התלמיד והוריו

שנה נוספת גן

 • מותנה באישור השירות הפסיכולוגי על השארות שנה נוספת בגן
 • אישור גריעה ממחלקת רישום בתי ספר יסודיים

הדלגה לכיתה א‘ (ילידי 2019)

 • אישור הדלגה מהשירות הפסיכולוגי
 • תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
 • אישור מחזיק נכס ממחלקת הגבייה או ארנונה על שם הורי התלמיד

אופן הגשת מסמכים וטפסים

ניתן להגיש מסמכים ולקבל שירות באמצעות טופס יצירת קשר בעמוד זה וכן באמצעות יצירת קשר עם מחלקת רישום תלמידים בעיריית נתניה (פרטי יצירת קשר מופיעים בעמוד זה). 

לקבלת מסמכים נדרשים ניתן למלא טפסים מקוונים באתר זה או ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות גבייה בעיריית נתניה (פרטי יצירת קשר מופיעים בעמוד זה). ​​

​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   

   

  אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנה נוכחיתאישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנה נוכחיתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/elementary15.pdfטופס המיועד לשנת הלימודים תשפ"ד
  אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנת הלימודים הבאהאישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנת הלימודים הבאהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/nispah24.pdfטופס המיועד לשנת הלימודים תשפ"ה
  טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר - חינוך יסודיטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר - חינוך יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/elementary14.pdfטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/form208.aspx
  טופס העברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדטופס העברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדהעברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדhttps://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=274000&PageID=28002&group=
  טופס העברת תלמידים כיתות א-ו /א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)טופס העברת תלמידים כיתות א-ו /א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)העברת תלמידים כיתות א-ו / א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=274000&PageID=28002&group=
  טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/tofeshnagdiv.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לבית ספר