הנחיות לרישום והעברות בתי ספר יסודיים

​​מערכת החינוך היסודי בנתניה כוללת 55​ בתי ספר יסודיים בהם מוסדות חינוך בזרם הממלכתי, חינוך ממלכתי דתי (חמ"ד), ממלכתי חרדי (ממ"ח) ומוכר שאינו רשמי (מוכש"ר). 

בכל פנייה למחלקת הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים כולל עותק מצולם: 

 • תעודת זהות של שני ההורים + ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר​

 • אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות. באפשרותכם לקבל אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה לאחר הצגת חוזה השכירות או הרכישה הרשום על שם הורי התלמיד למחלקת הגביה (לפרטי מחלקת הגביה- הקליקו כאן)

 • ​במקרים והארנונה אינה על שם הורי התלמיד יש להציג תצהיר על מקום המגורים חתום בפני עו"ד והעתק חשבון ארנונה על שם בעל הנכס.

לתשומת לבכם! 

ללא קבלת המסמכים כנדרש לא נוכל להשלים את הליך הרישום או בקשת העברה​.

הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות 

במקרים של רישום חדש, בקשות העברה או בקשת אישור עזיבה מהעיר / לחו"ל, הורים אשר הגרים בשתי כתובות נפרדות והינם גרושים או פרודים או יחידניים, מתבקשים בנוסף למסמכים הרלוונטיים לכל בקשה להציג: 

 • כתב הסכמה להורים גרושים/פרודים חתום על ידי שני ההורים  + צילומי תעודות זהות + ספח פתוח עם פרטי התלמיד
 • הורה שהינו האפוטרופוס החוקי של התלמיד ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין המציין זאת
 • הורה יחידני יצרף תמצית מרשם אוכלוסין של התלמיד ממשרד הפנים


​הגשת בקשות העברה לשנת לימודים נוכחית/לשנת לימודים הבאה (בחינוך הרגיל בלבד)

הגשת בקשת העברה

הגשת הבקשה באחריות ההורה ותתבצע בשני שלבים:

    לאחר בדיקת המסמכים שהוגשו הבקשה תועבר לדיון בועדה.​

מועדים להגשה ודיון בבקשה

בקשת העברה לאחר שיבוץ כיתה א' – הורים המבקשים להגיש בקשת העברה לאחר השיבוץ יגישו את בקשת העברה לאחר קבלת מכתב השיבוץ בתוך שבועיים מיום קבלת המכתב.
בקשה שתוגש לאחר שבועיים מיום קבלת מכתב השיבוץ  ועד 15.7.24 תענה עד 1.8.24.
בקשה שתוגש לאחר 15.7.24 תענה עד 10.9.24.​

הגשת בקשת העברה לתלמידים העולים לכיתות ב'-ו' / ב'-ח' בבתי"ס יסודיים בלבד, תקופת הגשת בקשות העברה לשנת הלימודים הבאה  תתאפשר מתאריך  11.3.24 (א' באדר ובשנה מעוברת א' באדר ב')​
ניתן להוריד טופס​ הגשת בקשת העברה​​ לתלמידים העולים לכית​​​​ות ב'-ו' / ב'-ח' לשנה הבאה  ולהגיש הבקשה באופן מקוון​​​

הבקשות ידנו בהתאם להוראות החוק ונהלי משרד החינוך.

בקשה שהוגשה עד 15.7.24 תענה עד 1.8.24.
בקשה שתוגש לאחר 15.7.24 תענה עד 10.9.24.

​תשובת ועדת העברות היא סופית.​


ערעור למשרד החינוך

 הורה רשאי להגיש למנהל/ת המחוז ערעור על החלטת הרשות המקומית תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הרשות על דחיית בקשת העברה.

לתשומת לבכם

 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש.​
 • ההעברה תעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
 • ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
 • לאחר אישור ההעברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש מיידית .
 • במקרה שבו התלמיד התחרט , לא תובטח חזרתו לבית הספר הקודם בו למד.
 • איחוד אחים אינו קריטריון לשיבוץ והעברה , בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת אישור להעברת אחים נוספים.

במקרים הבאים יש להציג מ​​​סמכים נוספים: 

תושבים חדשים בעיר

תושבים חדשים בעיר המגיעים מישוב אחר יציגו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר
 • אישור מחזיק נכס ממחלקת הגביה/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות
 • במקרה והארנונה אינה על שם הורי התלמיד (לדוגמא מגורים אצל קרובי משפחה) יש להגיש תצהיר חתום בפני עו"ד על מקום המגורים + העתק מחשבון ארנונה אחרון על שם בעל הנכס​
 • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין אם הילד למד במסגרת חינוך רגיל / חינוך מיוחד

תושבים עתידים בעיר, בית בבנייה/שכירות עתידית

תושבים חדשים אשר רכשו/שכרו בית ומתעדים לעבור בחופשת הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים יציגו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת 
 • אישור מחזיק נכס ממחלקת הגבייה/אישור תחלופת משלמים (בהצגת חוזה קניה/שכירות). אישור תחלופת משלם בארנונה יתאפשר לתת לשוכרים לכל המקודם חודשיים לפני מועד השכירות הרשום בחוזה וזאת בתנאי שיהיה בחודש זוגי, כלומר לשוכרים בחודש אוגוסט ינתן בחודש יוני וגם לשוכרים ביולי ינתן בחודש יוני
 • ​טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין אם הילד למד במסגרת חינוך רגיל / חינוך מיוחד                   

עולים חדשים/תושבים חוזרים

עולים חדשים או תושבים חוזרים המגיעים מחו"ל יציגו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר
 • אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד, התואם את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות
 • צילום דף ההורים ודף הילדים בתעודת עולה/תושב חוזר-צילום דף ההורים ודף הילדים
 • תעודת מבית הספר הקודם (לא חובה)

תיירים

תיירים יציגו את המסמכים הבאים:

 • דרכונים של הורי התלמיד + כרטיס אישור כניסה לארץ מביקורת הגבולות
 • דרכון של התלמיד + כרטיס אישור כניסה לארץ מביקורת הגבולות
 • אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד
 • תעודה מבית הספר הקודם (לא חובה)

בקשות העברה לתושבים ששינו כתובת מגורים בתוך העיר

תושבים אשר שינו את כתובתם בתוך העיר ומבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר, ימלאו בקשת העברה ויצרפו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר התואמת את הכתובת בתעודת הזהות.
  אישור מחזיק נכס/חשבון ארנונה על שם הורי התלמיד 
 • תעודת מבית הספר הקודםבקשות העברה לתושבים ללא ארנונה על שמם

תושבים אשר שינו את כתובתם בתוך העיר ואין להם ארנונה על שמם מאחר ומתגוררים אצל קרובי משפחה/השכירות כוללת ארנונה וכדומה ומבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר, ימלאו בקשת העברה ויצרפו את המסמכים הבאים:

 • תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים +ספח פתוח הכולל את פרטי התלמיד וכתובת מעודכנת בעיר בכתובת החדשה
 • תצהיר על מקום מגורים חתום בפני עורך דין
 • העתק חשבון ארנונה של בעל הדירה  מיופה כח

במקרים של רישום חדש, בקשות העברה או בקשת אישור עזיבה מהעיר/לחו"ל , מיופה כח מטעם הורי התלמיד בנוסף למסמכים הרלוונטיים כל בקשה מתבקש להציג:

 • תעודת זהות של מיופה הכוח 
 • תעודת זהות של שני ההורים – מקור בלבד
 • מכתב ייפוי כח מטעם ההורים

בקשת עזיבה מהעיר לישוב אחר/חו"ל

תושבים המתעדים לעזוב לישוב אחר או לחו"ל באופן מיידי או לשנת הלימודים הבאה נדרשים להגיש בקשה ולצרף מסמכים לפי המפורט מטה.

להגשת בקשת אישור עזיבה מהעיר​​

עזיבה מיידית

מתן אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום) מיידי יתאפשר סמוך לעזיבה מהעיר עד שבוע למועד העזיבה. לקבלת האישור יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • מילוי טופס בקשת עזיבה
 • צילומי תעודות זהות + ספח של שני ההורים מעודכן על פי הכתובת החדשה בישוב החדש

עזיבה לחו"ל

במקרה של עזיבה לחו"ל – יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • מילוי טופס בקשה
 • צילום תעודות זהות כולל ספח פתוח של הורי התלמיד
 • כרטיס טיסה של התלמיד והוריו

עזיבה מתוכננת לשנת הלימודים הבאה

במקרה של עזיבה עתידית לשנת הלימודים הבאה – יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • מילוי טופס הבקשה
 • צילומי תעודות זהות כולל ספח פתוח של שני ההורים
 • חוזה קניה או שכירות על שם הורי התלמיד/במקרים שאין חוזה על שם הורי התלמיד יש להגיש תצהיר על מקום המגורים החדש חתום בפני עו"ד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   

   

  אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנה נוכחיתאישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנה נוכחיתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/elementary15.pdfטופס המיועד לשנת הלימודים תשפ"ד
  אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנת הלימודים הבאהאישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי (נספח 3) - שנת הלימודים הבאהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/nispah24.pdfטופס המיועד לשנת הלימודים תשפ"ה
  טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר - חינוך יסודיטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר - חינוך יסודיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/elementary14.pdfטופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/form208.aspx
  טופס העברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדטופס העברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדהעברת תלמידים העולים לכיתות ב-ו / ב-ח – שנת הלימודים הבאה (תשפ"ה 2024-2025) בחינוך הרגיל בלבדhttps://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=274000&PageID=28002&group=
  טופס העברת תלמידים כיתות א-ו /א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)טופס העברת תלמידים כיתות א-ו /א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)העברת תלמידים כיתות א-ו / א-ח – לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ד 2023-2024 (בחינוך הרגיל בלבד)https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=274000&PageID=28002&group=
  טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/tofeshnagdiv.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לבית ספר