ילדים עם צרכים מיוחדים

ילדים בעלי צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים רפואיים מיוחדים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים, יודיעו על כך למשרדו של עמוס רווה - מנהל כוח אדם במנהל החינוך בעיריית נתניה (פרטי הקשר מופיעים בצידו השמאלי של עמוד זה) ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים. 

אם הרושם אינו הורה או אפוטרופוס של הילד, עליו להמציא ייפוי כוח חתום על ידי ההורים.​

הנגשה פיזית/שמיעתית/ראייתית

הורה לילד עם לקות פיזית/שמיעתית/ראייתית הזכאי לשיבוץ בגן מונגש, יודיע על כך בעת הרישום ובמקביל יעביר אישורים רפואיים עדכניים (בתוקף בחצי השנה האחרונה) וכן את נספח 1 (הטופס מופיע באתר העירוני)

הורה בעל נכות פיזית - זכאי להנגיש את הגן על מנת שיוכל להתנייד.

יש לפנות בעת הרישום לגב’ יהודית הרשקו, באגף פיתוח מבני חינוך במנהל חינוך בעיריית נתניה (פרטי הקשר מופיעים בצידו השמאלי של עמוד זה).

רישום מוקדם להורים או ילדים עם מוגבלות

אם אתם או ילדכם זקוקים בשל מוגבלות להתאמה פיזית של מוסד חינוכי, הנכם זכאים לרשום את ילדיכם ברישום מוקדם לפני המועד הפורמלי לפתיחת הרישום.

הרישום המוקדם יכול להיעשות בחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה ילדכם יחל ללמוד. כלומר, הרישום יתבצע 15 חודשים לפני המועד המשוער של תחילת הלימודים. 

יש להדגיש כי הרישום המוקדם הינו זכות ולא חובה.

לתיאום רישום מוקדם יש ליצור קשר עם לגב’ יהודית הרשקו, באגף פיתוח מבני חינוך במנהל חינוך בעיריית נתניה (פרטי הקשר מופיעים בצידו השמאלי של עמוד זה).​

חינוך מיוחד

חדש! הרישום לגני החינוך המיוחד מתבצע באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו: www.cityedu.co.il.

בעת הרישום לחינוך המיוחד תתאפשר בחירת מגמה בלבד! (חינוך ממלכתי/ חינוך ממלכתי דתי/ חינוך מוכר שאינו רשמי). 

הרישום לגני החינוך המיוחד יתאפשר לילדים ממשיכים בלבד!​

זכאות לחינוך מיוחד

ההערכות לקבלת זכאות לחינוך מיוחד בשנת הלימודים נערכת בכפוף לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.

זכאות לשירותי חינוך מיוחד מוענקת באמצעות ועדות סטטוטוריות:

• ועדה של צוות רב מקצועי למתן שירותי חינוך מיוחד באמצעות שעות תמיכה בתוך הגן (שעות שילוב)

• ועדת זכאות ואפיון - הוועדות למתן הזכאות יחלו בינואר2023    ויסתיימו בסוף מאי 2023.

רישום תלמידים הנכנסים לראשונה למערכת החינוך העירונית, יש לבצע במחלקת רישום לגני ילדים בעיריית נתניה ובמקביל להגיש בקשה לוועדת זכאות ואפיון.

את הבקשה יש להגיש במשרדי האגף לחינוך מיוחד בעיריית נתניה (בכתובת- טשרניחובסקי 12 קומה 1, חדר 66) לא יאוחר מיום 31.03.2023.

את הבקשה יש להגיש בצרוף מסמכים רפואיים ופסיכולוגיים רלוונטיים: אבחון פסיכולוגי/ רופא התפתחותי/ קלינאית תקשורת / פסיכיאטר ובדיקות ראיה ושמיעה. 

לא יתקבלו בקשות אחרי 31.3.2023!
חשוב לדעת

ניתן להגיש בקשה לוועדות אפיון וזכאות גם אם לא הושלם תהליך חוות הדעת המקצועית, זאת לא יאוחר מ- 31.03.202, בכפוף לאישור על התחלת תהליך מהגורם המאבחן. יש להגיע עם עותק מצולם של כל המסמכים!

בהתאם לתיקון ה 11 לחוק החינוך המיוחד, תלמיד שימצא זכאי לשירותי חינוך מיוחד, יוכלו הוריו לבחור את המסגרת החינוכית בה יממשו את זכאותו: גן חינוך רגיל עם סיוע או בתוך גן לחינוך מיוחד.

שיבוץ בחינוך המיוחד

שיבוץ התלמידים למסגרות החינוך המיוחד נעשה על ידי ועדות השיבוץ ועל פי שיקול דעתן. 

יודגש שהבחירה ניתנת להורים על בחירת סוג המסגרת אך לא על בחירת הגן. יצוין כי נעשה מאמץ להיעתר לבקשת ההורים בשיבוץ לגן על פי בקשתם, אך יודגש שאין התחייבות לכך.

בבחירת אפשרות לגן חינוך מיוחד אין עיריית נתניה מתחייבת בשמירת המקום בגן בו היה משובץ בשנה הקודמת.

תלמידים הלומדים במערכת החינוך העירונית, יפנו לוועדת אפיון וזכאות באמצעות מנהלת הגן, לאחר שמוצו התהליכים בגן ובקהילה.

הנחיות נוספות ניתן לקבל באתר אגף החינוך המיוחד (לעיון באתר אגף החינוך המיוחד- הקליקו כאן​).

חיסונים לתלמידי הגיל הרך

עוד לפני שילדכם מגיע לגן, דאגו שיהיה מוגן! ההרשמה לגן היא הזדמנות מצוינת לבדיקה האם ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים. 

אנו ממליצים לגשת לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים ולהשלמת החסר על פי הצורך.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}