רישום לגני ילדים - שנת הלימודים תשפ''ה

ברוכים הבאים לגן , אנו נרגשים ומצפים לילדכם בעת כניסתם לגן העירוני  

שיבוצי הגנים לתשפ״ה פורסמו באתר​ 

עיריית נתניה, האגף לגיל הרך ומשרד החינוך משקיעים ומפתחים את כלל הגנים בתפיסת הגן העתידי .

אנו מאחלים לילדכם הצלחה בגן העירוני.

תמיד כאן לרשותכם 

האגף לגיל הרך

עיריית נתניה

 (מוסתרת) דבר ראש העיר

​​

 

הורים יקרים,
ברכות חמות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדיכם לגני הילדים העירונים.
העיר נתניה פועלת רבות לטיפוח הסביבה הלימ​ודית של ילדי הגיל הרך ובתוך כך - לקידום למידה משמעותית ומעצימה בגילאים אלו, תוך הפעלת מודל ייחודי. 
מדובר במבנה ארגוני של האגף לחינוך בגיל הרך, שאחראי על  מרכזי אבחון, טיפול והעשרה ועל מאות גני הילדים בעיר. 
במאות כיתות גן ברחבי העיר מפעילה העירייה בשיתוף גורמים בקהילה, מגוון של תוכניות העשרה בתחומים שונים לרבות אמנויות, ספורט, אוריינות, תחומי הטכנולוגיה והמדעים, טיפוח הסביבה וערכי הקיימות, זהירות בדרכים ועוד.
העירייה רואה בהשקעה בגיל הרך צעד משמעותי לבניית חברה טובה ומשגשגת ולפיכך תמשיך להשקיע גם בעתיד לטובת ילדי העיר וצוותי החינוך בנתניה. 

בברכת המשך עשייה,
מרים פיירברג-איכר, ראש העיר


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 

 

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דאישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.pdf
בקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתבקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten4.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים https://edit.netanya.muni.il/Documents/טפסים%20שימושיים/חינוך/Kindergarten2.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיטופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.docxבקשת הורי התלמיד/ה להשארת בנו/ביתו שנה נוספת בגן פרטי בעיר נתניהhttps://edit.netanya.muni.il/sites/support/Pages/form202.aspx
טופס בקשה לשינוי אופציות רישוםטופס בקשה לשינוי אופציות רישוםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten3.docxטופס בקשה לשינוי אופציות לרישום לגני ילדים
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81010050568A4D0111BB0DDFA3DD5257&Process=ProcessHok138
טופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=33
טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/hazhara.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים
טופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותטופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten1.docxהצהרת ההורים להתחייבות לשינוי כתובת בתעודת זהות
טופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהטופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten2.docxתצהיר על כתובת מגורים בנתניה לצרכי רישום למסגרת חינוך עירונית
נספח ה'נספח ה'https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten5.docx