רישום לגני ילדים - שנת הלימודים תשפ''ד

הורים יקרים

אנו שמחים לבשר שהרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ד יתקיים בין התאריכים א' שבט 23.01.2023 ויימשך עד כ"א שבט 12.02.2023.

הרישום יתבצע באמצעות אתר הרישום בלבד!

 ​​תלמידים שנולדו בשנת 2020

הרישום לגני טרום טרום חובה ( גילאי 3 בלבד) יתבצע באמצעות בחירת מגמה ועפ"י כתובת מגורים.

מגמה  זרם חינוכי -ממלכתי/ ממלכתי דתי/ ממלכתי חרדי/ מוכר שאינו רשמי ועפ"י כתובת מגורים של התלמיד/ה המעודכנת במרשם האוכלוסין במשרד הפנים לפי חוק מרשם האוכלוסין 1969 תשכ"ה , לכן יש להקפיד על עדכון תעודות זהות ההורים כולל כתובת התלמיד/ה. 

לאור שזו שנתכם הראשונה במערכת החינוך העירונית, תישלח איגרת רישום לכתובת התלמיד/ה עם קוד לכניסה לאתר הרישום (יש לשמור את האיגרת עם הקוד עד ביצוע הרישום) / ​מספר נכס.

 

תלמידים שנולדו בשנים 2019-2018

השנה כחשיבה ירוקה ושמירה על איכות הסביבה תלמידים המבקרים בגנים העירונים בשנה הלימודים הנוכחית ישלחו הודעות SMS בדבר הרישום ובנוסף מנהלות גני הילדים ישלחו להורי הילדים הודעה לטובת רישום לשנת הלימודים הבאה . 

תזכורת – יש לבצע רישום בכל שנה מחדש  .

 לתלמידים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך העירונית ,  תשלח איגרת רישום עם קוד לכניסה לאתר הרישום ( יש לשמור את האיגרת עם הקוד עד ביצוע הרישום ) / כניסה לאתר מתאפשרת גם  באמצעות מספר נכס  .

 לתלמידים שזו אינה שנתם הראשונה במערכת החינוך העירונית הכניסה למערכת הרישום תתבצע  באמצעות מספר טלפון הקיים במערכת / מספר נכס​.​


בברכת הצלחה

מחלקת הרישום לגני הילדים

האגף לגיל הרך​

מינהל חינוך וחברה

עיריית נתניה 

 (מוסתרת) דבר ראש העיר

​​

 

הורים יקרים,
ברכות חמות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדיכם לגני הילדים העירונים.
העיר נתניה פועלת רבות לטיפוח הסביבה הלימ​ודית של ילדי הגיל הרך ובתוך כך - לקידום למידה משמעותית ומעצימה בגילאים אלו, תוך הפעלת מודל ייחודי. 
מדובר במבנה ארגוני של האגף לחינוך בגיל הרך, שאחראי על  מרכזי אבחון, טיפול והעשרה ועל מאות גני הילדים בעיר. 
במאות כיתות גן ברחבי העיר מפעילה העירייה בשיתוף גורמים בקהילה, מגוון של תוכניות העשרה בתחומים שונים לרבות אמנויות, ספורט, אוריינות, תחומי הטכנולוגיה והמדעים, טיפוח הסביבה וערכי הקיימות, זהירות בדרכים ועוד.
העירייה רואה בהשקעה בגיל הרך צעד משמעותי לבניית חברה טובה ומשגשגת ולפיכך תמשיך להשקיע גם בעתיד לטובת ילדי העיר וצוותי החינוך בנתניה. 

בברכת המשך עשייה,
מרים פיירברג-איכר, ראש העיר


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 

 

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דאישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.pdf
בקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתבקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten4.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten2.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיטופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten3.docxבקשת הורי התלמיד/ה להשארת בנו/ביתו שנה נוספת בגן פרטי בעיר נתניה
טופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםטופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten8.pdfבקשה לרישום חריג לתושבים חדשים ועולים והישארות שנה נוספת תלמיד לגן ילדים
טופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דטופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten3.docxטופס בקשה לשינוי אופציות לרישום לגני ילדים
טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/leavethecityform.docxטופס ביטול רישום לגן ילדים עירוני
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42
טופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-bank-payment2022.docxהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=33
טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/hazhara.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר
טופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותטופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten1.docxהצהרת ההורים להתחייבות לשינוי כתובת בתעודת זהות
טופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהטופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten2.docxתצהיר על כתובת מגורים בנתניה לצרכי רישום למסגרת חינוך עירונית
נספח ה'נספח ה'https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten5.docx