רישום במחלקת רישום לגני ילדים

​חובה בעת הרישום לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים עם הכתובת המעודכנת, בצירוף ספח. 

לא כל הקודם זוכה!

אין למהר להגיע ביום הראשון לרישום! השיבוץ מתחיל אך ורק עם תום תקופת הרישום הרשמית.

​לידיעה

​המסמכים הדרושים

​תושבים ותיקים שרכשו/שכרו דירה בנתניה (אין צורך להגיע למשרדי הרישום ניתן ליצור קשר עם מנהלת האזור)

 • ​אישור מאגף ההכנסות בעיריית נתניה על הכתובת החדשה 

 • תעודות זהות של שני ההורים בהן הכתובת המעודכנת

 • בהעדר ארנונה על שמכם, יש להגיש תצהיר על כתובת מגורים עדכנית חתום על ידי עו”ד + צילום תעודת זהות של בעלי הדירה​.  את כל המסמכים הנ”ל יש לשלוח למנהלת האזור במייל לעדכון. הרישום יתבצע דרך האתר.​

רישום חריג

הרישום החריג יתקיים: בימים א’, ב’, ד’, ה’, בין השעות 13:30-08:30 וביום ג’ בין השעות 15:30-08:30, במחלקת רישום גני הילדים, בכתובת- רחוב טשרניחובסקי 12, נתניה, בקומת הכניסה.​ רישום חריג מיועד לתושבים העונים על הקריטריונים כמפורט בטבלה: ​

​אוכלוסיות הזכאיות לרישום חריג

​המסמכים הדרושים

​תושבים חדשים

 • ​תעודות זהות של שני ההורים (בהן רשום/ה בנכם/בתכם) בהן מופיעה הכתובת המעודכנת

 • אישור מאגף ההכנסות על כתובת המגורים

 • טופס ביטול רישום מהרשות המקומית ממנה עברתם (גם אם הילד לא ביקר בגן)​

​עולים חדשים

 • ​צילום דרכון/ספח תעודות זהות של שני ההורים

 • אישור מאגף ההכנסות על כתובת המגורים​

​שנה נוספת בגן חובה

 • ​הורה שקיבל עבור ילדו אישור השארות שנה נוספת מהשירות הפסיכולוגי, יגיע מיידית לבצע רישום על פי זמני קבלת קהל. מקומות בגן הנוכחי ישמרו עד לתאריך 30.4.2019, לילדים מאובחנים בלבד!​

​הורים עצמאיים (גרושים, פרודים, חד הוריים)

 • ​הורים עצמאיים- יש למלא טופס מתאים ולצרף צילום שתי תעודות זהות של ההורים מעודכנות+ספח

 • הורה יחיד- יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין+צילום תעודת זהות וספח. ​

​רישום לחינוך מיוחד

 • ​אישור מהמחלקה לחינוך מיוחד על הזכאות לרישום​

​​​ביטול רישום 

ביטול רישום לגן ילדים עקב העתקת מגורים

הורים המבקשים לבטל את רישום ילדיהם לגן הילדים העירוני, חייבים להודיע מיידית בכתב (בצירוף חתימת שני ההורים) למחלקת רישום גני ילדים. את ההודעה החתומה יש להעביר במייל למנהלת האזור. יש לוודא את קבלת המייל עם מנהלת האזור. 

 על מנת לבצע ביטול עקב מעבר דירה בלבד, יש צורך באישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו עובר הילד (אישור ארנונה או חוזה חתום על ידי עורך דין) ובצילום תעודות זהות עם הכתובת החדשה. 

ביטול רישום לגן ילדים עירוני עקב המשך לימודים בגן ילדים פרטי

הורים המעוניינים לבטל את הרישום ולהשאיר את ילדיהם בגן פרטי/עצמאי מתבקשים להעביר למחלקת רישום לגני ילדים בעי​​ריית נתניה הודעה בעניין זה, באמצעות שליחת מייל למנהלת האזור. את ההודעה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך: 05.03.2019.

יש לצרף להודעה את המסמכים הבאים:

 • 2 תעודות זהות של ההורים + ספח עם פרטי הילדים.
 • אישור מהגן החלופי על רישומו של ילדכם.
 • מכתב בקשה מפורט חתום על ידי שני ההורים.

ביטול הרישום יתבצע על סמך החלטת משרד החינוך אליו מועברים המסמכים. היה וההורים יהיו מעוניינים לרשום שוב את ילדיהם לאחר הודעת הביטול, אין הרשות מתחייבת לשיבוץ הראשוני (טרם הביטול).​

קבלת קהל ומענה טלפוני לאחר תקופת הרישום

קבלת קהל: ימים א', ג', ה' בין השעות: 11:30-8:30.

מענה טלפוני של צוות הרישום בימים א', ג', ה' בין השעות: 15:00-13:00.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

צוות מחלקת רישום לגני ילדים

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 

 

שאלה: מה הסיכויים שאקבל את גן הילדים בו בחרתי?שאלה: מה הסיכויים שאקבל את גן הילדים בו בחרתי?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q2.aspx ​תשובה- השיבוץ לגני הילדים נעשה על פי קריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת המידע. במידה והנך עונה על הקריטריונים הסיכוי לקבלת הגן המבוקש הוא גדול.
שאלה: האם יש צורך לרשום שוב ילד הממשיך לשנה שנייה באותו גן?שאלה: האם יש צורך לרשום שוב ילד הממשיך לשנה שנייה באותו גן?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q7.aspx ​תשו​בה- כן. בכל שנה יש לבצע רישום מחודש, גם אם במקרה ומדובר בהרשמה חוזרת לאותו גן.
שאלה: אני מתגורר עם ילדי אצל הורי בנתניה, אך בתעודת הזהות מעודכנת כתובת אחרת, מה עלי לעשות?שאלה: אני מתגורר עם ילדי אצל הורי בנתניה, אך בתעודת הזהות מעודכנת כתובת אחרת, מה עלי לעשות?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q8.aspx ​תשובה- במידה וברצונך לרשום את ילדך לגן עירוני בנתניה, עלייך להציג תצהיר חתום על ידי עורך דין בו המאשר כי הנך מתגורר אצל הוריך, כמו כן עלייך להציג את תעודות הזהות של הוריך בהן מעודכנת כתובת מגורים בנתניה (אותה ציינת בתצהיר).
שאלה: אם לא קיבלתי מידעון, איך אוכל לקבל פרטים על הרישום?שאלה: אם לא קיבלתי מידעון, איך אוכל לקבל פרטים על הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q1.aspx ​תשובה- אתר האינטרנט של עיריית נתניה מציג פירוט מדויק על כל תהליך הרישום.
שאלה: האם חייבים לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות? שאלה: האם חייבים לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות? https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q3.aspx ​תש​ובה- חובה לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני הורי הילד/ה.
שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגן עירוני?שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגן עירוני?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q10.aspx תשובה- ילדי חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2017-31.12.2017 , ילדי טרום חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2018-31.12.2018 ילדי טרום טרום חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2019-31.12.2019
שאלה: בכוונתינו לעבור להתגורר בנתניה בעוד מספר חודשים, כיצד נוכל להירשם לגן עירוני בעיר כעת?שאלה: בכוונתינו לעבור להתגורר בנתניה בעוד מספר חודשים, כיצד נוכל להירשם לגן עירוני בעיר כעת?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q9.aspx ​תשובה - בעת הרישום יש להציג חוזה שכירות/רכישת דירה חתום על ידי עורך דין. לאחר ביצוע המעבר בפועל יש להציג תעודת זהות ובה הכתובת המעודכנת של שני ההורים, אישור חשבון ארנונה וכן אישור על תשלום מאגף הגבייה בעיריית נתניה.
שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q4.aspx ​תשובה- במהלך תהליך הרישום באתר תוצג בפניכם רשימת גני הילדים המשויכים לאיזור המגורים ולגיל הילד/ה, ממנה תוכלו לבחור את הגן המבוקש.

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   קישורי סיכום

  קישורים שימושיים