הליך השיבוץ

איך משבצים?

לאחר תקופת הרישום התלמידים ישובצו על ידי מינהלת "בחירה מבוקרת" ובהתאם לקרבה למקום מגורים – עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את בית ספר העוגן בעדיפות הראשונה, כולל תלמיד הלומד בכיתת גן חט"צ (חטיבה צעירה).

עדיפות תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. תלמידים שירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לבית ספר הקרוב לאזור מגוריהם.

קבלת הודעות שיבוץ

 • מכתבי שיבוץ ישלחו לבתים במהלך חודשים מאי-יוני ויפורסמו באתר האינטרנט העירוני (ניתן יהיה להדפיס את הודעת השיבוץ)
 • לאחר קבלת מכתב השיבוץ, יש להשלים את תהליך הרישום במזכירות בית ספר בו שובץ התלמיד​

​במקרה של רישום יתר/חוסר יופעל מנגנון ויסות על פי הקריטריונים האפשריים הבאים:

הערות כלליות

 • אפשרויות הקליטה של בתי הספר מוגבלות. לכן אם ירשמו תלמידים מעל המכסה, רשאית הרשות המקומית להעביר חלק מהנרשמים לבית ספר אחר בו יש אפשרות קליטה (גם אם נרשם במועד).
 • לא תפתח כיתה עם פחות מ-20 תלמידים. הרשות המקומית לא תאפשר מעבר תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה
 • אם ייווצר מצב של רישום יתר, יופעלו הקריטריונים לשיבוץ גם אם הרישום נעשה במועד.
 • הרשות המקומית אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית ספר הרחוק ממקום מגוריו, פרט לזכאות על פי קריטריונים של משרד החינוך. שימו לב! חל שינוי בנהלי ההסעות בבתי הספר: אורות רש״י, עמיטל, אורחות שרה, הדר ישראל, ישורון, לאה גולדברג, נעמי שמר, קמפוס דורה לאומניות ורועי קליין. הנכם נדרשים להתעדכן בבתי הספר.
 • אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים הקבוע עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. הרשות תהא רשאית לאמת הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.
 • במידת האפשר יעשה מאמץ לאפשר איחוד אחים על פי מידרג גילאי.

​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים