תהליך שיבוץ לגני ילדים

​​עקרונות מנחים לשיבוץ 

גילאי טרום רשות (חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי)

השיבוץ לגנים אלו הינו על בסיס מקום פנוי. יחד עם זאת, נעשה את מירב המאמצים לשבץ את הילדים לגן בקרבת מקום מגוריהם.

השיבוץ של הילדים לכיתות הגן נעשה על ידי גורמים מקצועיים, תוך התייחסות לשיקולים פדגוגיים, לגילאים ולאיזון מגדרי השיבוץ (במידת האפשר), לצרכים מערכתיים ועוד.

תהליך השיבוץ מתבצע באופן זה מתוך ראיה מערכתית ובמטרה לקדם אקלים גן מיטבי.​

גילאי חובה ורשות

 • זרם - מגמה: ממלכתי / ממלכתי דתי
 • גיל - תאריך לידה
 • מרחק - כתובת מגורים (עד 2 ק”מ מהכתובת שרשומה בתעודות הזהות)
 • שיקולים פדגוגיים חינוכיים
 • המשכיות בגן הנוכחי - באישור הפיקוח ובהתאם לחתך הגילאים בגן
 • חינוך מיוחד- מותנה בקבלת זכאות בדיון של ועדת זכאות ואפיון/ ועדת שיבוץ
 • חינוך מוכר שאינו רשמי - בכפוף להצגת נספח ד' חתום על ידי הבעלויות ועל ידי ההורים​

מידע על שיבוץ תאומים בגן ילדים 

כל הורה לתאומים מתמודד במוקדם או במאוחר עם הסוגייה מתי נכון להפריד בין התאומים לכיתות גן או לכיתות בית ספר נפרדות. התשובה לכך כמובן, אינה חד משמעית, אך ניתן לומר ככלל, כי מומלץ להפריד לפני כיתה א', ובמקרים רבים מומלץ גם לעשות זאת קודם לכן. 

אז איך יודעים מתי הזמן הנכון להפריד? 

להלן מספר סימנים לכך שכדאי לשקול הפרדה, תוך מתן תשומת לב לתדירות ולעוצמת הסימנים: 

 • כאשר הזהות המשותפת של התאומים דומיננטית ומשתלטת על הנפרדות - הם מדברים ב'אנחנו', מגלים העדפות ובחירות זהות, מרבים לעשות דברים ביחד ונמצאים באותו מעגל חברתי. זהות משותפת זו עלולה להביא לידי יצירת קואליציה של התאומים בגן ולהקשות עליהם להיפתח לחברת ילדים אחרים ולגיבוש זהות עצמאית
 • כאשר אחד התאומים מתבלט ומאפיל על אחיו, דבר המביא את סביבתם להשוואות תכופות
 • כאשר קיימת חלוקת תפקידים ברורה וקבועה בין התאומים, למשל - הגמיש והעקשן, החברותי והביישן, דבר שאינו מאפשר להם להרחיב ולהגמיש את זהותם
 • כאשר תאום אחד תלוי מאוד באחיו או ‏כשאחד התאומים לוקח אחריות 'הורית' על השני, דינמיקה שפוגעת גם באח התלותי ואינה מאפשרת לו לפתח עצמאות וחווית מסוגלות, וגם פוגעת באח "החזק" שעסוק בלגונן על אחיו ואינה מאפשרת לו להתפנות לעיסוקיו ולצרכיו
 • כאשר התאומים עסוקים במריבות במאבקי כוח רבים ומתקיימת ביניהם ותחרותיות רבה.
 • במקרה של התלבטות ביחס לעיתוי ההפרדה, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע

חשוב לציין שאם ההורים דוחים את עניין ההפרדה משיקולים מעשיים (שיקולי נוחות בפיזור בבוקר או באיסוף בצהריים), ניתן לחשוב ביחד על אופציות של גנים סמוכים, לעתים אף באותו מבנה גנים.​

כרטיס כניסה 

שליחת אישור כניסה לגן לכתובת המגורים  מתאריך 23.6.22  כד' סיון תשפ"ב

פתיחת אתר האינטרנט  לצפייה ממוחשבת  מתאריך 23.6.22 כד' סיון תשפ"ב  ועד לתאריך 2.7.22 צאת השבת  ג' בתמוז תשפ"ב


ערעור על החלטת שיבוץ

פתיחת אתר האינטרנט לבקשות ערר​ מתאריך 23.6.33 כד' סיון תשפ"ב ועד לתאריך 2.7.22 צאת השבת ג' בתמוז תשפ"ב​

קריטריונים להגשת בקשת ערר על החלטת שיבוץ:

 1. סיבות רפואיות חריגות, בצירוף מסמכים רלוונטיים
 2. סיבות סוציאליות, בצירוף אישורים רלוונטיים

כל שינוי יעשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת מערכתיים- פדגוגיים!

את האסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, מעבר דירה וכו' יש להעביר למחלקת רישום לגני ילדים בעיריית נתניה.

חשוב להבהיר שחוות דעת של גננת, איננה קבילה כמסמך לוועדת ערר.

הגשת בקשת ערר

​את בקשת הערר יש להגיש טופס ערר מקוון באתר הרישום באינטרנט,  לאחר קבלת כרטיס התלמיד.
תאריך להגיש בקשת ערר יפורסם בהמשך.
​לתשומת ליבכם, לא ניתן לערער על החלטות ועדת הערר!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

שאלה: מה הסיכויים שאקבל את גן הילדים בו בחרתי?שאלה: מה הסיכויים שאקבל את גן הילדים בו בחרתי?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q2.aspx ​תשובה- השיבוץ לגני הילדים נעשה על פי קריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת המידע. במידה והנך עונה על הקריטריונים הסיכוי לקבלת הגן המבוקש הוא גדול.
שאלה: האם יש צורך לרשום שוב ילד הממשיך לשנה שנייה באותו גן?שאלה: האם יש צורך לרשום שוב ילד הממשיך לשנה שנייה באותו גן?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q7.aspx ​תשו​בה- כן. בכל שנה יש לבצע רישום מחודש, גם אם במקרה ומדובר בהרשמה חוזרת לאותו גן.
שאלה: אני מתגורר עם ילדי אצל הורי בנתניה, אך בתעודת הזהות מעודכנת כתובת אחרת, מה עלי לעשות?שאלה: אני מתגורר עם ילדי אצל הורי בנתניה, אך בתעודת הזהות מעודכנת כתובת אחרת, מה עלי לעשות?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q8.aspx ​תשובה- במידה וברצונך לרשום את ילדך לגן עירוני בנתניה, עלייך להציג תצהיר חתום על ידי עורך דין בו המאשר כי הנך מתגורר אצל הוריך, כמו כן עלייך להציג את תעודות הזהות של הוריך בהן מעודכנת כתובת מגורים בנתניה (אותה ציינת בתצהיר).
שאלה: אם לא קיבלתי מידעון, איך אוכל לקבל פרטים על הרישום?שאלה: אם לא קיבלתי מידעון, איך אוכל לקבל פרטים על הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q1.aspx ​תשובה- אתר האינטרנט של עיריית נתניה מציג פירוט מדויק על כל תהליך הרישום.
שאלה: האם חייבים לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות? שאלה: האם חייבים לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות? https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q3.aspx ​תש​ובה- חובה לעדכן את כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני הורי הילד/ה.
שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגן עירוני?שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגן עירוני?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q10.aspx תשובה- ילדי חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2017-31.12.2017 , ילדי טרום חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2018-31.12.2018 ילדי טרום טרום חובה שנולדו בין התאריכים 01.01.2019-31.12.2019
שאלה: בכוונתינו לעבור להתגורר בנתניה בעוד מספר חודשים, כיצד נוכל להירשם לגן עירוני בעיר כעת?שאלה: בכוונתינו לעבור להתגורר בנתניה בעוד מספר חודשים, כיצד נוכל להירשם לגן עירוני בעיר כעת?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q9.aspx ​תשובה - בעת הרישום יש להציג חוזה שכירות/רכישת דירה חתום על ידי עורך דין. לאחר ביצוע המעבר בפועל יש להציג תעודת זהות ובה הכתובת המעודכנת של שני ההורים, אישור חשבון ארנונה וכן אישור על תשלום מאגף הגבייה בעיריית נתניה.
שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q4.aspx ​תשובה- במהלך תהליך הרישום באתר תוצג בפניכם רשימת גני הילדים המשויכים לאיזור המגורים ולגיל הילד/ה, ממנה תוכלו לבחור את הגן המבוקש.

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים